Sininen tulevaisuus http://tarjaedry.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/171239/all Mon, 19 Mar 2018 15:46:58 +0200 fi Kansalaispalvelus tasa-arvoisesti kaikille http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252546-kansalaispalvelus-tasa-arvoisesti-kaikille <p>Sininen tulevaisuus tukee pohjoismaista sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvon päivä on hyvä aika aloittaa keskustelu yleisen asevelvollisuuden uudistamisesta.&nbsp;Esitän Suomeen yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa kansalaispalvelusta kaikille miehille ja naisille.<br /><br />Kansalaispalveluksessa jokainen ikäluokka suorittaa aseellisen tai aseettoman palveluksen. Jokaiselle miehelle ja naiselle tarjotaan mielekäs ja yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä, jossa koulutetaan kriisitilanteisiin.<br /><br />Kansalaispalvelus ja yleinen asevelvollisuus eivät ole toistensa vastakohtia, vaan kansalaispalvelusmalli turvaa yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden.<br /><br />Miesten ja naisten keskimääräiset fyysiset erot eivät ole mielekäs perustelu kansalaispalvelusta vastaan. Kukin, sukupuoleen katsomatta, voidaan sijoittaa sellaiseen koulutukseen ja sellaisiin tehtäviin, joihin yksilölliset kyvyt riittävät.&nbsp;Täyttä vapautusta kansalaispalvelusta ei tule saada uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein. Puolustusministeri&nbsp;<strong>Jussi Niinistö</strong>&nbsp;(sin.) on jo käynnistänyt selvityksen Jehovan todistajien erivapaudesta.<br /><br />Toisen maailmansodan aikana esimerkiksi Lotta-järjestöjen tekemä arvokas työ oli aseetonta maanpuolustusta. Perustuslain mukaan isänmaan puolustaminen on jokaisen suomalaisen tehtävä.<br /><br />Haastan kaikki puolueet keskustelemaan yleisen asevelvollisuuden uudistamisesta seuraavissa hallitusneuvotteluissa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sininen tulevaisuus tukee pohjoismaista sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvon päivä on hyvä aika aloittaa keskustelu yleisen asevelvollisuuden uudistamisesta. Esitän Suomeen yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa kansalaispalvelusta kaikille miehille ja naisille.

Kansalaispalveluksessa jokainen ikäluokka suorittaa aseellisen tai aseettoman palveluksen. Jokaiselle miehelle ja naiselle tarjotaan mielekäs ja yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä, jossa koulutetaan kriisitilanteisiin.

Kansalaispalvelus ja yleinen asevelvollisuus eivät ole toistensa vastakohtia, vaan kansalaispalvelusmalli turvaa yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden.

Miesten ja naisten keskimääräiset fyysiset erot eivät ole mielekäs perustelu kansalaispalvelusta vastaan. Kukin, sukupuoleen katsomatta, voidaan sijoittaa sellaiseen koulutukseen ja sellaisiin tehtäviin, joihin yksilölliset kyvyt riittävät. Täyttä vapautusta kansalaispalvelusta ei tule saada uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on jo käynnistänyt selvityksen Jehovan todistajien erivapaudesta.

Toisen maailmansodan aikana esimerkiksi Lotta-järjestöjen tekemä arvokas työ oli aseetonta maanpuolustusta. Perustuslain mukaan isänmaan puolustaminen on jokaisen suomalaisen tehtävä.

Haastan kaikki puolueet keskustelemaan yleisen asevelvollisuuden uudistamisesta seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

]]>
0 Kansalaispalvelus maanpuolustus Sininen tulevaisuus Yleinen asevelvollisuus Mon, 19 Mar 2018 13:46:58 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252546-kansalaispalvelus-tasa-arvoisesti-kaikille
Luotatko Sipilän hallituksen toimintaan? http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252526-luotatko-sipilan-hallituksen-toimintaan <p>EU parlamentissa on käsitelty ja hyväksytty Brexitin johdosta Britannialta poistuvien meppien määrästä jaettavaksi 27 meppipaikkaa neljälletoista jäsenmaalle, josta Suomelle yksi lisäpaikka. Ranska ja Espanja saisivat kumpikin viisi meppiä lisää. <a href="https://www.eu-uutiset.fi/wp-content/uploads/2018/01/20180123RES92302.pdf"><u><strong>Tässä alustava esitys</strong></u></a> meppipaikkojen jaosta jäsenmaittain.</p><p>Sipilän hallitus on aiemmin hallituspuolueiden kesken sopinut ettei Britannialta jääviä meppipaikkoja täytetä vaan ne jäisivät &rdquo;varastoon&rdquo; mahdollisille uusille jäsenmaille.</p><p>Tästä täyttämättä jättämisestä on kirjoitettu monissa lehdissä. <a href="https://www.suomenmaa.fi/uutiset/sipila-ei-lupaa-viela-euparlamentin-lisapaikkaa-ahvenanmaalle-6.3.344896.014d6bb128"><u><strong>Suomenmaassa on kirjoitettu</strong></u></a> <em>&rdquo;<strong>SUO&shy;MI </strong>oli&shy;si ha&shy;lun&shy;nut jät&shy;tää Bri&shy;tan&shy;ni&shy;al&shy;ta va&shy;pau&shy;tu&shy;vat pai&shy;kat ko&shy;ko&shy;naan täyt&shy;tä&shy;mät&shy;tä.</em></p><p><em>Pää&shy;tös par&shy;la&shy;men&shy;tin paik&shy;ka&shy;lu&shy;vus&shy;ta vaa&shy;tii kaik&shy;kien mai&shy;den yk&shy;si&shy;mie&shy;li&shy;sen pää&shy;tök&shy;sen, ja ha&shy;lu&shy;tes&shy;saan Suo&shy;mi voi&shy;si es&shy;tää so&shy;vun.&rdquo;</em></p><p>&nbsp;</p><p>Myös <a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005580430.html"><u><strong>HS:ssa on kirjoitus</strong></u></a> jossa sanotaan <em>&rdquo;Sipilän hallitus halusi alun perin, että Britannian meppipaikkoja ei täytetä lainkaan. Hallituksessa valmistauduttiin kuitenkin jo huippukokouksen alla nöyrtymään EU-parlamentin ja jäsenmaiden enemmistön näkemykseen, jonka mukaan 27 meppipaikkaa jaetaan uusiksi.&rdquo;</em></p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;<a href="https://demokraatti.fi/eu-parlamentti-esittaa-suomelle-lisameppia-sipilan-hallitus-voi-tarvata-sen-kumpula-natri-hallituksen-kannattaisi-miettia/"><u><strong>Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiassa todetaa</strong></u></a>n demokraatin kirjoituksen mukaan seuraavaa:</p><p>&rdquo;<em>Ei ole säännöksiä, joista seuraisi, että Ison-Britannian EP-paikat tai osa niistä tulisi jakaa muille jäsenvaltioille. Paikkojen käyttämättä jättäminen olisi signaali EU-kansalaisille: pienempi EU, pienemmät toimielimet. </em><em><strong>Suomen lähtökohta on, että Ison-Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa.</strong></em><em> Säästökohteita on löydettävä. Myös tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvien laajentumisten varalle on jätettävä riittävästi paikkoja. Edellä mainituin perustein Suomi ei kannata Ison-Britannian EP-paikkojen tai osan niistä jakamista muille jäsenvaltioille.</em>&rdquo;</p><p>Mitä Sipilän hallituksessa keskusta ja kokoomus haluaa viestittää tällaisella poukkoilevalla menettelyillä EU:n suuntaan? Onko taustalla &rdquo;uusien hillotolppien&rdquo; saaminen eliittiporukalle vai mikä, sillä Suomi kyllä voi estää parlamentin lisäpaikkajaon halutessaan?&nbsp; <strong>Mahdollistaako EU:n perussopimus paikkajaon ilman perussopimuksen avaamista, kun edellä on todettu ettei ole säännöksiä yhden jäsenmaan EP-paikkojen jakamisesta muille jäsenmaille?</strong></p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10122100"><u><strong>YLEn analyysikirjoituksessa kirjoitetaan</strong></u></a> myös poukkoilevasta hallituspolitiikasta &rdquo;<em>Kokoomuksen eduskuntaryhmässä Orpolla on kuitenkin vielä paimentamista. Hallituksen niukka enemmistö ei kestä isoja repeämiä, ja Orpo korostaa nyt luottamusta: sopimuksista on pidettävä kiinni ja kokoomukseen sopimuskumppanina on voitava luottaa.&rdquo; </em></p><p>Sipilälle ja Orpolle ei siis näytä merkitesevän mitään hallituspuolueiden kesken sovittu vaan poukkoilu EU:n suuntaan on hyväksyttävää.</p><p><strong>Kansalaisten olisi ryhd</strong><strong>istäydyttävä</strong><strong> paimentamaan hallituksen </strong><strong>ja eduskunnan</strong><strong> tekemisiä paljon nykyistä paremmin ja rivakammin. Kaikkea ei pidä hyväksyä. Tästä </strong><strong>olkoon</strong><strong> hyvänä osoituksen on edellisen hallituksen ja eduskunnan aikana </strong><strong>2/2011</strong><strong> lainsäädännöllä kansanedustajien itselleen hyväksymät etuudet </strong><em><strong>(sopeutumiseläke ja -raha)</strong></em><strong> ilman perustuslaillista käsittelyä ao. valiokunnassa.</strong></p><p><strong>Eikö perustuslaki koskekaan kansanedustajia ja yhdenvertaisuus</strong><strong>periaatteita</strong><strong> (6&sect;) lain edessä? </strong><strong>Onhan perustuslain vaadittu koskevan myös laittomasti maassa olevia, joten missä tasavertainen ja yhdenvertainen kohtelu lain edessä kun puhutaan lainsäätäjistä itsestään?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Muita lähteitä;</p><p><a href="https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.223592">https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.223592</a></p><p><a href="http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3880289/Hallitus+ajautui+sanaharkkaan+EUparlamentin+paikkajaosta">http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3880289/Hallitus+ajautui+sanaharkkaan+EUparlamentin+paikkajaosta</a></p><p><a href="http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/huippukokous-paattaa-suomen-lisapaikasta-kokoomukselle-tarjolla-yksi-meppi-lisaa/785812/">http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/huippukokous-paattaa-suomen-lisapaikasta-kokoomukselle-tarjolla-yksi-meppi-lisaa/785812/</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> EU parlamentissa on käsitelty ja hyväksytty Brexitin johdosta Britannialta poistuvien meppien määrästä jaettavaksi 27 meppipaikkaa neljälletoista jäsenmaalle, josta Suomelle yksi lisäpaikka. Ranska ja Espanja saisivat kumpikin viisi meppiä lisää. Tässä alustava esitys meppipaikkojen jaosta jäsenmaittain.

Sipilän hallitus on aiemmin hallituspuolueiden kesken sopinut ettei Britannialta jääviä meppipaikkoja täytetä vaan ne jäisivät ”varastoon” mahdollisille uusille jäsenmaille.

Tästä täyttämättä jättämisestä on kirjoitettu monissa lehdissä. Suomenmaassa on kirjoitettu SUO­MI oli­si ha­lun­nut jät­tää Bri­tan­ni­al­ta va­pau­tu­vat pai­kat ko­ko­naan täyt­tä­mät­tä.

Pää­tös par­la­men­tin paik­ka­lu­vus­ta vaa­tii kaik­kien mai­den yk­si­mie­li­sen pää­tök­sen, ja ha­lu­tes­saan Suo­mi voi­si es­tää so­vun.”

 

Myös HS:ssa on kirjoitus jossa sanotaan ”Sipilän hallitus halusi alun perin, että Britannian meppipaikkoja ei täytetä lainkaan. Hallituksessa valmistauduttiin kuitenkin jo huippukokouksen alla nöyrtymään EU-parlamentin ja jäsenmaiden enemmistön näkemykseen, jonka mukaan 27 meppipaikkaa jaetaan uusiksi.”

 

Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiassa todetaan demokraatin kirjoituksen mukaan seuraavaa:

Ei ole säännöksiä, joista seuraisi, että Ison-Britannian EP-paikat tai osa niistä tulisi jakaa muille jäsenvaltioille. Paikkojen käyttämättä jättäminen olisi signaali EU-kansalaisille: pienempi EU, pienemmät toimielimet. Suomen lähtökohta on, että Ison-Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa. Säästökohteita on löydettävä. Myös tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvien laajentumisten varalle on jätettävä riittävästi paikkoja. Edellä mainituin perustein Suomi ei kannata Ison-Britannian EP-paikkojen tai osan niistä jakamista muille jäsenvaltioille.

Mitä Sipilän hallituksessa keskusta ja kokoomus haluaa viestittää tällaisella poukkoilevalla menettelyillä EU:n suuntaan? Onko taustalla ”uusien hillotolppien” saaminen eliittiporukalle vai mikä, sillä Suomi kyllä voi estää parlamentin lisäpaikkajaon halutessaan?  Mahdollistaako EU:n perussopimus paikkajaon ilman perussopimuksen avaamista, kun edellä on todettu ettei ole säännöksiä yhden jäsenmaan EP-paikkojen jakamisesta muille jäsenmaille?

YLEn analyysikirjoituksessa kirjoitetaan myös poukkoilevasta hallituspolitiikasta ”Kokoomuksen eduskuntaryhmässä Orpolla on kuitenkin vielä paimentamista. Hallituksen niukka enemmistö ei kestä isoja repeämiä, ja Orpo korostaa nyt luottamusta: sopimuksista on pidettävä kiinni ja kokoomukseen sopimuskumppanina on voitava luottaa.”

Sipilälle ja Orpolle ei siis näytä merkitesevän mitään hallituspuolueiden kesken sovittu vaan poukkoilu EU:n suuntaan on hyväksyttävää.

Kansalaisten olisi ryhdistäydyttävä paimentamaan hallituksen ja eduskunnan tekemisiä paljon nykyistä paremmin ja rivakammin. Kaikkea ei pidä hyväksyä. Tästä olkoon hyvänä osoituksen on edellisen hallituksen ja eduskunnan aikana 2/2011 lainsäädännöllä kansanedustajien itselleen hyväksymät etuudet (sopeutumiseläke ja -raha) ilman perustuslaillista käsittelyä ao. valiokunnassa.

Eikö perustuslaki koskekaan kansanedustajia ja yhdenvertaisuusperiaatteita (6§) lain edessä? Onhan perustuslain vaadittu koskevan myös laittomasti maassa olevia, joten missä tasavertainen ja yhdenvertainen kohtelu lain edessä kun puhutaan lainsäätäjistä itsestään?

 

Muita lähteitä;

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.223592

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3880289/Hallitus+ajautui+sanaharkkaan+EUparlamentin+paikkajaosta

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/huippukokous-paattaa-suomen-lisapaikasta-kokoomukselle-tarjolla-yksi-meppi-lisaa/785812/

 

 

]]>
36 http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252526-luotatko-sipilan-hallituksen-toimintaan#comments EU politiikka Juha Sipilän hallitus Ministeri Petteri Orpo Sininen tulevaisuus Mon, 19 Mar 2018 07:12:33 +0000 Sirpa Abdallah http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252526-luotatko-sipilan-hallituksen-toimintaan
Sinisillä paloivat käämit http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252394-sinisilla-paloivat-kaamit <p>Ilmeisesti hallituksessa oli sovittu, että Brexitin seurauksena Suomi ei kannata Britannian paikkojen jakamista muiden jäsenmaiden kesken.</p><p>Päätös kuitenkin poikkesi sovitusta, eikä Sipilä viitsinyt tuon kokoista asiaa kaataa, ja hän vertasikin sitä koiraveroon, eli pikkuasiasta hänen mielestään kyse.</p><p><a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244154-hallituksessa-repesi-eu-riita-sampo-terho-vakava-paikka" title="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244154-hallituksessa-repesi-eu-riita-sampo-terho-vakava-paikka">https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244154-hallituksessa-repesi-eu-riita-sa...</a></p><p>Minustakaan tämä ei nyt niin iso asia ole, mutta sinisille tärkeä profiilin takia.</p><p>Liikaa ei kannata kuitenkaan Sipilän ruuvia kiristää, sillä sote voi olla sen jälkeen vaikeuksissa, tosin eipä se sinistenkään prioriteettilistalla ole ensimmäisenänä ne ennenaikaiset vaalit.</p><p>Ei menny niinku Srömsöössä, voi Sampo Terho nyt sanoa.</p> Ilmeisesti hallituksessa oli sovittu, että Brexitin seurauksena Suomi ei kannata Britannian paikkojen jakamista muiden jäsenmaiden kesken.

Päätös kuitenkin poikkesi sovitusta, eikä Sipilä viitsinyt tuon kokoista asiaa kaataa, ja hän vertasikin sitä koiraveroon, eli pikkuasiasta hänen mielestään kyse.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244154-hallituksessa-repesi-eu-riita-sampo-terho-vakava-paikka

Minustakaan tämä ei nyt niin iso asia ole, mutta sinisille tärkeä profiilin takia.

Liikaa ei kannata kuitenkaan Sipilän ruuvia kiristää, sillä sote voi olla sen jälkeen vaikeuksissa, tosin eipä se sinistenkään prioriteettilistalla ole ensimmäisenänä ne ennenaikaiset vaalit.

Ei menny niinku Srömsöössä, voi Sampo Terho nyt sanoa.

]]>
28 http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252394-sinisilla-paloivat-kaamit#comments Kotimaa Brexit Euroopan unioni Sininen tulevaisuus Siniset Fri, 16 Mar 2018 13:48:37 +0000 petteri ritala http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252394-sinisilla-paloivat-kaamit
Ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252051-ansiosidonnainen-tyottomyysturva-kuuluu-kaikille <p>Kun suomalainen jää työttömäksi, riippuu hänen työttömyysturvansa taso merkittävästi siitä, onko hän töissä ollessaan kuulunut johonkin työttömyyskassaan. Ilman työttömyyskassan jäsenyyttä työttömyysturva voi keskituloisella olla jopa tuhansia euroja pienempi kuukaudessa, sillä hän ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan - ei, vaikka on tunnollisesti maksanut veronsa ja niiden päälle lakisääteiset työttömyysvakuutusmaksut.</p><p>Räikeän epäreilun järjestelmästä tekee se, että työttömyyskassat maksavat todellisuudessa vain noin viisi prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Loput 94,5 prosenttia kustannetaan yhteisestä kirstusta: verotuloista ja työttömyysvakuutusmaksuista, joita jokainen työssäkäyvä maksaa. Käytännössä kaikki työssäkäyvät siis rahoittavat järjestelmää, jonka eduista nauttii vain osa.</p><p>Sinisille kaikki työttömät ovat samanarvoisia. Jokaisen, joka järjestelmästä maksaa, pitää myös päästä sen piiriin. Siksi ansiosidonnainen työttömyysturva tulee laajentaa koskemaan jokaista suomalaista, jonka työssäoloehdot täyttyvät ja joka maksaa lakisääteisiä työttömyysvakuutusmaksuja ja veroja. Lisäksi ansiosidonnainen on ulotettava yrittäjiin ja heidän perheenjäseniinsä.</p><p>Suomen kohentuneessa taloustilanteessa on mahdollisuus korjata tämä pitkään jatkunut epäkohta. Lakataan jakamasta suomalaisia työttömiä kahteen kastiin ja annetaan jokaiselle oikeus nauttia eduista, joita joka tapauksessa itse rahoittaa. Ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille.</p><p>Sosiaali- ja terveysministeri <strong>Pirkko Mattilan</strong> (sin.) asettaman selvityshenkilön tehtävänä on lokakuun loppuun mennessä arvioida ja selvittää työttömyysturvajärjestelmää ja sen kehittämistarpeita. Siniset uskaltavat tehdä selvityksiä, jotka eivät miellytä korporaatioita ja niiden myötäjuoksijoita.&nbsp;</p><p>SAK on vaatinut pääministeri <strong>Juha Sipilää </strong>(kesk.) kertomaan, että miten hallitus suhtautuu sinisten selvitykseen. Keskusta on esittänyt yleistä ansioturvaa jo lähes kaksikymmentä vuotta sitten. SAK:lta kysyn, että kuinka kauan tässä pitää vatuloida ja jahkailla? Nyt on annettava ääni työttömälle.&nbsp;</p><p>Kokonaisuus on hyvä arvioida sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen kynnyksellä. Sininen tulevaisuus on esittänyt myös uudenlaista vastikkeellista, <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10100778">Sinistä perusturvaa</a>, joka perustuu käänteiseen tuloveroon.&nbsp;</p><p>Tuore OECD:n Suomen-maaraportti ehdotuksineen nostaa myös esiin tarpeen ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuuden arvioinnista.</p><p>SAK:n ja STTK:n mukaan esitys ansiosidonnaisesta kaikille on &quot;sinisten vaalitemppu&quot;. Se on totta. Vaaleissahan näin suuret kysymykset lopulta ratkaistaan. Sininen tulevaisuus ajaa avoimesti laajoja ja konkreettisia uudistuksia kuten ansiosidonnaista kaikille ja uudenlaista Sinistä perusturvaa. Äänestämällä sinisiä voi vaikuttaa.</p><p>Näihin kysymyksiin kaikkien puolueiden on otettava kantaa viimeistään seuraavissa eduskuntavaaleissa.&nbsp;Luulisi, että yleinen ansioturva kelpaisi oppositiopuolue demareille, mutta valta näyttää olevan työtöntä tärkeämpää.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun suomalainen jää työttömäksi, riippuu hänen työttömyysturvansa taso merkittävästi siitä, onko hän töissä ollessaan kuulunut johonkin työttömyyskassaan. Ilman työttömyyskassan jäsenyyttä työttömyysturva voi keskituloisella olla jopa tuhansia euroja pienempi kuukaudessa, sillä hän ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan - ei, vaikka on tunnollisesti maksanut veronsa ja niiden päälle lakisääteiset työttömyysvakuutusmaksut.

Räikeän epäreilun järjestelmästä tekee se, että työttömyyskassat maksavat todellisuudessa vain noin viisi prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Loput 94,5 prosenttia kustannetaan yhteisestä kirstusta: verotuloista ja työttömyysvakuutusmaksuista, joita jokainen työssäkäyvä maksaa. Käytännössä kaikki työssäkäyvät siis rahoittavat järjestelmää, jonka eduista nauttii vain osa.

Sinisille kaikki työttömät ovat samanarvoisia. Jokaisen, joka järjestelmästä maksaa, pitää myös päästä sen piiriin. Siksi ansiosidonnainen työttömyysturva tulee laajentaa koskemaan jokaista suomalaista, jonka työssäoloehdot täyttyvät ja joka maksaa lakisääteisiä työttömyysvakuutusmaksuja ja veroja. Lisäksi ansiosidonnainen on ulotettava yrittäjiin ja heidän perheenjäseniinsä.

Suomen kohentuneessa taloustilanteessa on mahdollisuus korjata tämä pitkään jatkunut epäkohta. Lakataan jakamasta suomalaisia työttömiä kahteen kastiin ja annetaan jokaiselle oikeus nauttia eduista, joita joka tapauksessa itse rahoittaa. Ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) asettaman selvityshenkilön tehtävänä on lokakuun loppuun mennessä arvioida ja selvittää työttömyysturvajärjestelmää ja sen kehittämistarpeita. Siniset uskaltavat tehdä selvityksiä, jotka eivät miellytä korporaatioita ja niiden myötäjuoksijoita. 

SAK on vaatinut pääministeri Juha Sipilää (kesk.) kertomaan, että miten hallitus suhtautuu sinisten selvitykseen. Keskusta on esittänyt yleistä ansioturvaa jo lähes kaksikymmentä vuotta sitten. SAK:lta kysyn, että kuinka kauan tässä pitää vatuloida ja jahkailla? Nyt on annettava ääni työttömälle. 

Kokonaisuus on hyvä arvioida sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen kynnyksellä. Sininen tulevaisuus on esittänyt myös uudenlaista vastikkeellista, Sinistä perusturvaa, joka perustuu käänteiseen tuloveroon. 

Tuore OECD:n Suomen-maaraportti ehdotuksineen nostaa myös esiin tarpeen ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuuden arvioinnista.

SAK:n ja STTK:n mukaan esitys ansiosidonnaisesta kaikille on "sinisten vaalitemppu". Se on totta. Vaaleissahan näin suuret kysymykset lopulta ratkaistaan. Sininen tulevaisuus ajaa avoimesti laajoja ja konkreettisia uudistuksia kuten ansiosidonnaista kaikille ja uudenlaista Sinistä perusturvaa. Äänestämällä sinisiä voi vaikuttaa.

Näihin kysymyksiin kaikkien puolueiden on otettava kantaa viimeistään seuraavissa eduskuntavaaleissa. Luulisi, että yleinen ansioturva kelpaisi oppositiopuolue demareille, mutta valta näyttää olevan työtöntä tärkeämpää.

]]>
0 Kotimaa Ansiosidonnainen Sininen tulevaisuus Siniset Työttömyysturvan uudistus Sat, 10 Mar 2018 08:11:08 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252051-ansiosidonnainen-tyottomyysturva-kuuluu-kaikille
Jos sote kaatuu, kriisi olisi syvä... http://mattitorvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251758-jos-sote-kaatuu-kriisi-olisi-syva <p><br />Suomen sisäpolitiikka on äkkiä ja yllättäen ajautunut tilanteeseen, jonka seuraukset pahimmillaan uhkaavat kansakunnan yhtenäisyyttä.<br /><br />Kokoomuksen puheenjohtajan Petterin Orpon polvet notkautti trauman asteelle yksittäisen kansanedustajan Elina Lepomäen ulostulo SOTE-hankkeen kyseenalaistuksella.<br /><br />Lepomäki oli ulostulolleen selkänojan varmistanut ja se selkänoja on tehnyt kokoomukselle todella kipeää. Mitä sitten, jos tämä myöhäinen, valmisteluvaiheen loppumetreillä tapahtunut polvitaipeeseen potkaisu johtaa ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin?<br /><br />Aikaistetut vaalit ja syynä niihin monivuotisen hankkeen torppaaminen, vie suomalaisen politiikan uskottavuuden niin kansalaisten kuin Euroopan Unionin silmissä sille tasolle, jolla se nyt on Kreikassa, Puolassa,&nbsp; Unkarissa ja niin monessa unionin jäsenmaassa.<br /><br />Suomalaisten puolueiden sisäinen ja keskinäinen luottamus romahtaisi täysin nolliin ja näin keskenään etäälle toisistaan joutuneiden olisi erittäin vaikea lähteä edes uusien vaalien kautta hakemaan uutta nousua. Eikä tämän tason uudistuksen eteenpäin viejiksi vasen-vihreä oppositiosta ole koskaan, tämä nyt vain on aatteellinenkin tosiasia.<br /><br />Nykyinen hallituspohja on tehnyt todella kiitettävää yhteistyötä, tavoitteena viedä maaliin yhteiskunnallinen uudistus, jolle historiasta on vaikea vertaa löytää. Ministeröissä, maakunnissa ja kunnissa on tehty hallittua työtä tuhansien ihmisten toimesta.<br /><br />Ajautuminen sisäpoliittiseen epävakauteen, on riski myös ulkopoliittiselle uhkalle. Venäjä käy presidentinvaaleja, Saksa löysi vihdoinkin erikoisen hallituksen, Italia on muutoksessa, eikä kukaan juuri tänään voi varmuudella sanoa rauhoittuuko maailma ympärillämme, tasaantuuko Eurooppa, selviääkö USA.<br /><br />Kaiken tämän ulkoisen levottomuuden ja epästabiliuden lisäksi meillä ei Suomessa ole varaa ajautua sisäpoliittiseen kriisiin! Olemme erittäin vakavan asian äärellä ja elleivät hallituspuolueen kansanedustajat tätä vielä ole ymmärtäneet, eikä vastuutaan hallituspolitiikan kunniallisen hoidon takaamiseksi, olemme suurella todennäköisyydellä pitkäaikaisen, sisäpoliittisen kriisin ytimessä.<br /><br />Tässä maailmanpolitiikan tilanteessa kansankunnan yhtenäisyys on tärkeämpi pääoma kuin koskaan sodanjälkeisen historian käänteissä. Näin vakavan äärellä olemme, jos SOTE kaatuu!</p><p>Sipilän hallituksen ohella Eduskunnan käsissä on Suomen vaaran vuosien jälkeisen ajan vaativin ratkaisu. Tämä edellyttää, ettei kukaan lähde pelaamaan omaa etua. Kaikkein vähiten hallituspuolueiden edustajat. Kyse on kansallisesta edusta.</p><p>&nbsp;</p><p>Matti Torvinen</p><p>kansanedustaja, puoluesihteeri Siniset</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>
Suomen sisäpolitiikka on äkkiä ja yllättäen ajautunut tilanteeseen, jonka seuraukset pahimmillaan uhkaavat kansakunnan yhtenäisyyttä.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petterin Orpon polvet notkautti trauman asteelle yksittäisen kansanedustajan Elina Lepomäen ulostulo SOTE-hankkeen kyseenalaistuksella.

Lepomäki oli ulostulolleen selkänojan varmistanut ja se selkänoja on tehnyt kokoomukselle todella kipeää. Mitä sitten, jos tämä myöhäinen, valmisteluvaiheen loppumetreillä tapahtunut polvitaipeeseen potkaisu johtaa ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin?

Aikaistetut vaalit ja syynä niihin monivuotisen hankkeen torppaaminen, vie suomalaisen politiikan uskottavuuden niin kansalaisten kuin Euroopan Unionin silmissä sille tasolle, jolla se nyt on Kreikassa, Puolassa,  Unkarissa ja niin monessa unionin jäsenmaassa.

Suomalaisten puolueiden sisäinen ja keskinäinen luottamus romahtaisi täysin nolliin ja näin keskenään etäälle toisistaan joutuneiden olisi erittäin vaikea lähteä edes uusien vaalien kautta hakemaan uutta nousua. Eikä tämän tason uudistuksen eteenpäin viejiksi vasen-vihreä oppositiosta ole koskaan, tämä nyt vain on aatteellinenkin tosiasia.

Nykyinen hallituspohja on tehnyt todella kiitettävää yhteistyötä, tavoitteena viedä maaliin yhteiskunnallinen uudistus, jolle historiasta on vaikea vertaa löytää. Ministeröissä, maakunnissa ja kunnissa on tehty hallittua työtä tuhansien ihmisten toimesta.

Ajautuminen sisäpoliittiseen epävakauteen, on riski myös ulkopoliittiselle uhkalle. Venäjä käy presidentinvaaleja, Saksa löysi vihdoinkin erikoisen hallituksen, Italia on muutoksessa, eikä kukaan juuri tänään voi varmuudella sanoa rauhoittuuko maailma ympärillämme, tasaantuuko Eurooppa, selviääkö USA.

Kaiken tämän ulkoisen levottomuuden ja epästabiliuden lisäksi meillä ei Suomessa ole varaa ajautua sisäpoliittiseen kriisiin! Olemme erittäin vakavan asian äärellä ja elleivät hallituspuolueen kansanedustajat tätä vielä ole ymmärtäneet, eikä vastuutaan hallituspolitiikan kunniallisen hoidon takaamiseksi, olemme suurella todennäköisyydellä pitkäaikaisen, sisäpoliittisen kriisin ytimessä.

Tässä maailmanpolitiikan tilanteessa kansankunnan yhtenäisyys on tärkeämpi pääoma kuin koskaan sodanjälkeisen historian käänteissä. Näin vakavan äärellä olemme, jos SOTE kaatuu!

Sipilän hallituksen ohella Eduskunnan käsissä on Suomen vaaran vuosien jälkeisen ajan vaativin ratkaisu. Tämä edellyttää, ettei kukaan lähde pelaamaan omaa etua. Kaikkein vähiten hallituspuolueiden edustajat. Kyse on kansallisesta edusta.

 

Matti Torvinen

kansanedustaja, puoluesihteeri Siniset

]]>
8 http://mattitorvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251758-jos-sote-kaatuu-kriisi-olisi-syva#comments Kotimaa Elina Lepomäki Juha Sipilän hallitus Maakunta-sote -uudistus Punaviherkupla Sininen tulevaisuus Sun, 04 Mar 2018 13:35:21 +0000 Matti Torvinen http://mattitorvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251758-jos-sote-kaatuu-kriisi-olisi-syva
Kuka ihme edes neuvottelee Sinisen tulevaisuuden kanssa? http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251359-kuka-ihme-edes-neuvottelee-sinisen-tulevaisuuden-kanssa <p>Sininen tulevaisuus, tuo hallituksen hampaaton ja selkärangaton kumileimasin on hävinnyt <a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005577608.html">HS:n gallupissa </a>virhemarginaalin varjoon ja kuulemma neuvottelee vaaliliitosta <em>aivan kenen kanssa tahansa</em>. Muista puoleista kuin omastani en osaa sanoa, mutta Li Anderssonin mukaan emme ole neuvottelemassa soininkaisten kanssa emmekä tule neuvottelemaan ja hyvä niin.&nbsp;</p><p>On kuitenkin sangen mielenkiintoinen kysymys, miksi kukaan edes neuvottelisi Soinin porukan kanssa. Häikälemätöntä opportunismia, poliittista selkäänpuukotusvalmiutta ja kaikki käy kunhan palkka juoksee-politiikkaa ajavalla porukalla ei ole minkäänlaista virkaa suomalaisessa poliittisessa kentässä. Jokunen henkilökohtaista kannatusta omaava henkilö voi varmasti löytää poliittisen kotinsa vanhojen puolueiden riveistä ja kenties vielä joku luikkii häntä koipien välissä takaisin Perussuomalaisten luo, mutta miksi ihmeessä yksikään puolue ryhtyisi yhteistyöhön Soinin puolueraunion kanssa?</p><p>Ehkäpä KD:lle lisä-äänet kelpaavat, mutta kyllä tässä vaiheessa olisi jo aika valmistautua siihen, että saattohoidossa olevan puolueen hengityskoneen töpseli nykäistään irti seinästä. Jos Soinin porukalla on minkäänlaista kunniantuntoa - jos jotain vielä muistetaan 2015 vaalien aikaisesta muinaishistoriasta - niin hallituslaivasta olisi syytä jo hypätä pois. Silloin ja&nbsp;<em>vain silloin&nbsp;</em>Sininen tulevaisuus voisi jollakin tavalla edes yrittää esittää olevansa oikea puolue, eikä vain ministeriensä palkanmaksun takaaja. Demokratiallekin on surullista, että tuollaisella mandaatilla pidetään halussa niin monta ministerin paikkaa ja ajetaan maatamme repivää eriarvoistavaa politiikka. Mutta sehän ei toki Sipilälle ole ongelma, onhan hän toistuvasti osoittanut, että itäeurooppalainen poliittinen kulttuuri ja demokratian halveksuminen sopivat Keskustalle mitä mainioimmin.&nbsp;</p><p>Surullista tässä on kuitenkin se, että periaatteellinen raja on nyt ylitetty. Seuraavallakaan hallituksella ei ole oikeastaan mitään tarvetta dialogille oppposition kanssa, kunhan vain kyllin monta virka-audin ja veronmaksajien sponsoroiman rahan pehmittämää napinpainajaa saadaan paikalle, kun Arkadianmäellä pitää näön vuoksi välillä äänestää.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Palautetta voi lähettää osoitteeseen&nbsp;<a class="mailto" href="mailto:vpleivo@gmail.com">vpleivo@gmail.com</a></p><p><br />Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/KitinaaNalakamaasta" target="_blank">Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani.</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/Veli-Pekka-Leivo-256153654500775/" target="_blank">Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo</a>&nbsp;- siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sininen tulevaisuus, tuo hallituksen hampaaton ja selkärangaton kumileimasin on hävinnyt HS:n gallupissa virhemarginaalin varjoon ja kuulemma neuvottelee vaaliliitosta aivan kenen kanssa tahansa. Muista puoleista kuin omastani en osaa sanoa, mutta Li Anderssonin mukaan emme ole neuvottelemassa soininkaisten kanssa emmekä tule neuvottelemaan ja hyvä niin. 

On kuitenkin sangen mielenkiintoinen kysymys, miksi kukaan edes neuvottelisi Soinin porukan kanssa. Häikälemätöntä opportunismia, poliittista selkäänpuukotusvalmiutta ja kaikki käy kunhan palkka juoksee-politiikkaa ajavalla porukalla ei ole minkäänlaista virkaa suomalaisessa poliittisessa kentässä. Jokunen henkilökohtaista kannatusta omaava henkilö voi varmasti löytää poliittisen kotinsa vanhojen puolueiden riveistä ja kenties vielä joku luikkii häntä koipien välissä takaisin Perussuomalaisten luo, mutta miksi ihmeessä yksikään puolue ryhtyisi yhteistyöhön Soinin puolueraunion kanssa?

Ehkäpä KD:lle lisä-äänet kelpaavat, mutta kyllä tässä vaiheessa olisi jo aika valmistautua siihen, että saattohoidossa olevan puolueen hengityskoneen töpseli nykäistään irti seinästä. Jos Soinin porukalla on minkäänlaista kunniantuntoa - jos jotain vielä muistetaan 2015 vaalien aikaisesta muinaishistoriasta - niin hallituslaivasta olisi syytä jo hypätä pois. Silloin ja vain silloin Sininen tulevaisuus voisi jollakin tavalla edes yrittää esittää olevansa oikea puolue, eikä vain ministeriensä palkanmaksun takaaja. Demokratiallekin on surullista, että tuollaisella mandaatilla pidetään halussa niin monta ministerin paikkaa ja ajetaan maatamme repivää eriarvoistavaa politiikka. Mutta sehän ei toki Sipilälle ole ongelma, onhan hän toistuvasti osoittanut, että itäeurooppalainen poliittinen kulttuuri ja demokratian halveksuminen sopivat Keskustalle mitä mainioimmin. 

Surullista tässä on kuitenkin se, että periaatteellinen raja on nyt ylitetty. Seuraavallakaan hallituksella ei ole oikeastaan mitään tarvetta dialogille oppposition kanssa, kunhan vain kyllin monta virka-audin ja veronmaksajien sponsoroiman rahan pehmittämää napinpainajaa saadaan paikalle, kun Arkadianmäellä pitää näön vuoksi välillä äänestää.

 

 

 

 

 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen vpleivo@gmail.com


Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani. 

 

Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo - siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa. 

]]>
14 http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251359-kuka-ihme-edes-neuvottelee-sinisen-tulevaisuuden-kanssa#comments Demokratia Huumoripuolue Opportunismi Sininen tulevaisuus Timo Soini Sat, 24 Feb 2018 20:19:38 +0000 Veli-Pekka Leivo http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251359-kuka-ihme-edes-neuvottelee-sinisen-tulevaisuuden-kanssa
Vanhat puolueet ovat kolmen K:n koplan talutusnuorassa http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250934-vanhat-puolueet-ovat-kolmen-kn-koplan-talutusnuorassa <p>Keskustan varapuheenjohtaja <strong>Katri Kulmunin</strong> <a href="http://www.iltalehti.fi/politiikka/201802142200742834_pi.shtml">mukaan </a>työnantajien Eteläranta on kokoomuksen miehittämä ja ammattiyhdistysliikkeen Hakaniemi on puolestaan SDP:n hallinnassa.</p> <p>Kulmuni käyttää taitavasti valikoivaa totuutta. Kaikki kolme vanhaa puoluetta ovat kolmen K:n koplan talutusnuorassa: Keskusta MTK:n, kokoomus EK:n ja demarit SAK:n.</p> <p>Sininen tulevaisuus on uusi ja etujärjestöistä riippumaton eduskuntapuolue. Osoitimme linjan todeksi kun haastoimme SAK:n mielenilmauksen, jota pystyi hyvällä syyllä kutsumaan vasemmiston vaalikampanjan avaukseksi. SDP on typistynyt SAK:n poliittiseksi siiveksi.</p> <p>Uskon, että Suomessa on tilausta uudelle epäpoliittiselle ja käytännönläheiselle puolueelle. Harva suomalainen kannattaa enää aina vain samaa puoluetta.</p> <p>Siniset toimivat toisin kuin meiltä odotetaan. Haastamme koko vanhan vallan ja tavallista suomalaista määräilevät korporaatiot.</p> <p>Työelämän muutos, maailmanpolitiikan myrskyt, EU:n tulevaisuus, maahanmuutto ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen vaativat vastauksia. Sininen tulevaisuus esittelee kevään aikana laajasti kantaa ottavia ohjelmia Suomen toiselle vuosisadalle. Yksi näistä on sinisten perhevapaamalli tuleviin eduskuntavaaleihin.</p> <p>Miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseksi olemme <a href="http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250131-siniset-on-tasa-arvopuolue-ilman-aarifeminismia">esimerkiksi jo esittäneet</a>, että yli 250 henkeä työllistävät suuryritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan työnantajien Eteläranta on kokoomuksen miehittämä ja ammattiyhdistysliikkeen Hakaniemi on puolestaan SDP:n hallinnassa.

Kulmuni käyttää taitavasti valikoivaa totuutta. Kaikki kolme vanhaa puoluetta ovat kolmen K:n koplan talutusnuorassa: Keskusta MTK:n, kokoomus EK:n ja demarit SAK:n.

Sininen tulevaisuus on uusi ja etujärjestöistä riippumaton eduskuntapuolue. Osoitimme linjan todeksi kun haastoimme SAK:n mielenilmauksen, jota pystyi hyvällä syyllä kutsumaan vasemmiston vaalikampanjan avaukseksi. SDP on typistynyt SAK:n poliittiseksi siiveksi.

Uskon, että Suomessa on tilausta uudelle epäpoliittiselle ja käytännönläheiselle puolueelle. Harva suomalainen kannattaa enää aina vain samaa puoluetta.

Siniset toimivat toisin kuin meiltä odotetaan. Haastamme koko vanhan vallan ja tavallista suomalaista määräilevät korporaatiot.

Työelämän muutos, maailmanpolitiikan myrskyt, EU:n tulevaisuus, maahanmuutto ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen vaativat vastauksia. Sininen tulevaisuus esittelee kevään aikana laajasti kantaa ottavia ohjelmia Suomen toiselle vuosisadalle. Yksi näistä on sinisten perhevapaamalli tuleviin eduskuntavaaleihin.

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseksi olemme esimerkiksi jo esittäneet, että yli 250 henkeä työllistävät suuryritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain.

]]>
0 EK MTK SAK Sininen tulevaisuus Wed, 14 Feb 2018 11:43:15 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250934-vanhat-puolueet-ovat-kolmen-kn-koplan-talutusnuorassa
SINISYYDEN SYVIN OLEMUS http://jarivalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250850-sinisyyden-syvin-olemus <p>Veikko Huovinen kirjoitti läpimurtoromaaninsa <em>Havukka-ahon ajattelija</em> vuonna 1952. Siinä kainuulainen maalaismies ja korpifilosofi, Konsta Pylkkänen, pohtii omintakeiseen tapaansa maailman menoa ja miettii sinisiä ajatuksia. Melkoinen edelläkävijä siis. Sininen tulevaisuus merkittiin puoluerekisteriin vuonna 2017, eli kuusikymmentäviisi vuotta Pylkkäsen ensimmäisten sinisten ajatusten jälkeen.</p><p>Muutakin yhteistä on Konsta Pylkkäsellä ja Sinisellä tulevaisuudella. Kun Konsta Pylkkänen halusi nähdä kauas, kaukaisimpiin tähtiin saakka, siis niin etäälle, että katse ei sinne saakka kantanut, hän katsoi ensin lähinnä olevaan taivaankappaleeseen saakka ja jatkoi sitten katsetta siitä eteenpäin, seuraavaan kappaleeseen. Ja sitä seuraavaan. Ja sitä seuraavaan. Ja lopulta katse saavutti sen kaukaisimman tähden. Sininen tulevaisuus toimii samoin. Halutaan nähdä kauas, mutta koska kauas on pitkä matka, tarkennetaan katse ensin lähellä olevaan päämäärään, saavutetaan se ja jatketaan sitten seuraavaan etappiin, kunnes lopulta ollaan varsinaisessa päämäärässä.</p><p>Ja sitä paitsi: iltaisinhan me kaikki katselemme uneen vaivuttuamme Sinisiä unia &ndash; ainakin, mikäli Tapio Rautavaaran säveltämää ja P. Mustapään alun perin sanoittamaa laulua on uskominen.</p><p>Vielä yksi yhtäläisyys Konsta Pylkkäsen ja Sinisen tulevaisuuden tekijöiden välillä muuten on. Väinö Linnan sanoin ilmaistuna: aika velikultia.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Veikko Huovinen kirjoitti läpimurtoromaaninsa Havukka-ahon ajattelija vuonna 1952. Siinä kainuulainen maalaismies ja korpifilosofi, Konsta Pylkkänen, pohtii omintakeiseen tapaansa maailman menoa ja miettii sinisiä ajatuksia. Melkoinen edelläkävijä siis. Sininen tulevaisuus merkittiin puoluerekisteriin vuonna 2017, eli kuusikymmentäviisi vuotta Pylkkäsen ensimmäisten sinisten ajatusten jälkeen.

Muutakin yhteistä on Konsta Pylkkäsellä ja Sinisellä tulevaisuudella. Kun Konsta Pylkkänen halusi nähdä kauas, kaukaisimpiin tähtiin saakka, siis niin etäälle, että katse ei sinne saakka kantanut, hän katsoi ensin lähinnä olevaan taivaankappaleeseen saakka ja jatkoi sitten katsetta siitä eteenpäin, seuraavaan kappaleeseen. Ja sitä seuraavaan. Ja sitä seuraavaan. Ja lopulta katse saavutti sen kaukaisimman tähden. Sininen tulevaisuus toimii samoin. Halutaan nähdä kauas, mutta koska kauas on pitkä matka, tarkennetaan katse ensin lähellä olevaan päämäärään, saavutetaan se ja jatketaan sitten seuraavaan etappiin, kunnes lopulta ollaan varsinaisessa päämäärässä.

Ja sitä paitsi: iltaisinhan me kaikki katselemme uneen vaivuttuamme Sinisiä unia – ainakin, mikäli Tapio Rautavaaran säveltämää ja P. Mustapään alun perin sanoittamaa laulua on uskominen.

Vielä yksi yhtäläisyys Konsta Pylkkäsen ja Sinisen tulevaisuuden tekijöiden välillä muuten on. Väinö Linnan sanoin ilmaistuna: aika velikultia.

]]>
15 http://jarivalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250850-sinisyyden-syvin-olemus#comments Sininen tulevaisuus Mon, 12 Feb 2018 15:21:35 +0000 Jari Valkonen http://jarivalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250850-sinisyyden-syvin-olemus
Siniset ilman tulevaisuutta http://dimitriqvintus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250309-siniset-ilman-tulevaisuutta <p><br />Sinivuokot, uuvatit, smurffit. Tai Sininen tulevaisuus. Rakkaalla takiaisella on monta nimeä, kuten sanonta kuuluu.<br /><br />Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämän hallituskauden jälkeen Suomessa on uusi puolue: Siniset ilman tulevaisuutta. Syynä on entisten perussuomalaisten ja nykyisten sinisten siunaama politiikka, joka on pahasti ristiriidassa ennen vaaleja annettujen lupauksien kanssa. Siniset voisivat tietysti puolustautua sillä, että koko puoluetta ei edes ollut olemassa viime eduskuntavaalien aikaan, mutta tuskin he itsekään haluavat käyttää sitä korttia. Tulisi vain lisää selitettävää kaiken muun selitettävän päälle.<br /><br />Sinisten sloganina on ollut erityisesti viime kesän jälkeen, että vain hallituksessa voi vaikuttaa. Tätä viestiä on suunnattu Perussuomalaisille. Viesti toimisi paremmin, mikäli sinisillä olisi näyttöjä siitä, että he ovat onnistuneet vaikuttamaan johonkin. Tosiasia hallituksen työnjaosta on nimittäin se, että Siniset ovat vieläkin ministeriauton takakontissa samalla kun ratissa istuu Kokoomus ja pelkääjän paikalla <strong>Sipilän</strong>&nbsp;Keskusta. Sieltä takakontista on vaikea vaikuttaa.<br /><br />Ennen vaaleja <strong>Timo Soini</strong> sanoi kuuluvalla äänellä, että työmies on palkkansa ansainnut. Vaalien jälkeen iskulause muuttui muotoon <em>&ldquo;työmies on palkanalennuksen ja lomarahaleikkauksen ansainnut&rdquo;</em>. Ennen vaaleja Soini julisti, että köyhimmiltä suomalaisilta ei leikata. Vaalien jälkeen pienituloisilta leikattiin toimeentuloa kuin käsityöluokassa kangasta. Vinoon meni ja pahasti. Samaan sarjaan kuuluu surullisenkuuluisa aktiivimalli, jolla rangaistaan työttömiä työttömyydestä.<br /><br />Sininen tulevaisuus ei estänyt työttömien rankaisemista hallituksessa. Ja kun eduskunta käsitteli aktiivimallia täysistunnossa, oliko asiasta vastaava sinisten ministeri <strong>Pirkko Mattila</strong> puolustamassa hallituksen esitystä? Ei, ministeri kertoi Twitterissä olevansa matkalla savusaunaan. Tätä on siis <em>sininen vaikuttaminen</em>. Mutta mitä tapahtui vain hetki sen jälkeen, kun Keskusta, Kokoomus ja Siniset olivat äänestäneet eduskunnassa aktiivimallin läpi? Sinisten kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja <strong>Kaj Turunen</strong> ilmoitti, että Siniset on valmiita luopumaan aktiivimallista, mikäli se käy kokoomukselle. Ilmeisesti ei käynyt, sillä puoluejohto tyrmäsi idean. <strong>Sampo Terhon</strong> mielestä työttömiä rankaiseva aktiivimalli on hyvä asia.<br /><br />Sinisessä tulevaisuudessa on paljon hyviä ihmisiä. Oma henkilökohtainen suosikkini Timo Soini on tietysti eduskunnan yksi parhaista tyypeistä ja varmasti yksi Suomen poliittisen historian suurimmista lahjakkuuksista. <strong>Simon Elo</strong> tekee hyvää työtä ryhmänjohtajana. <strong>Jari Lindströmillä</strong> on sydäntä vaikka muille poliitikoille jakaa. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.<br /><br />On harmi, että koko hallituskauden ajan PS/Siniset ovat toimineet hallituksen äänettömänä yhtiöhenkilönä. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa, pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin kohdistuvissa leikkauksissa sekä työttömien kohtelussa. Sote-uudistusta ja esimerkiksi aktiivimallia yhdistää juuri se, että PS/Sinisillä on ollut asian vastuuministeri. Kyvyttömyys tai haluttomuus vaikuttaa epäoikeudenmukaisiin päätöksiin johtaa hyvin suurella todennäköisyydellä siihen, että ensi vuonna kyllä kansa tietää.<br /><br />Demokratiaan kuuluu se, että puoluekenttä elää. Se on hieno juttu ja terve merkki. Kepusta voi tulla Kapu ja toisinpäin. Ainoastaan <strong>Paavo Väyrynen</strong> on ikuinen. Erityisen hienoa on se, että Suomessa voi perustaa puolueen ja kutsua sitä vaikka Hillotolpaksi.<br /><br /><em>Sinisen tulevaisuuden</em> muuttuminen <em>Siniseksi menneisyydeksi</em> olisi harmillinen asia, sillä ihmiset ovat aidosti tehneet töitä puolueen perustamiseksi. Itse onnittelin vilpittömästi Sinisten puuhahenkilöitä ja poliitikkoja, kun puolueprojekti onnistui ja sai vahvistuksen. Sinisten menestys vaatisi sen, että ravimestari Soini lähtee mukaan vielä viimeiseen lähtöön. Vaatii se kyllä myös sen, että Siniset kömpivät vihdoin ja viimein ulos takakontista ja edes yrittävät vaikuttaa hallituksen politiikkaan.<br /><br />Viiden prosentin leikkaus työttömien toimeentuloon on iso lovi. Ministeri Terholle se saattaa olla rahallisesti mitätön summa. Prosenttilukuna se on vain kaukainen haave, joka ei tällä menolla toteudu. Terhon ja kumppaneiden tulevaisuuden epävarmuutta helpottaa se, että SDP on luvannut perua työttömiin kohdistuvan aktiivimallin leikkauksen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>
Sinivuokot, uuvatit, smurffit. Tai Sininen tulevaisuus. Rakkaalla takiaisella on monta nimeä, kuten sanonta kuuluu.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämän hallituskauden jälkeen Suomessa on uusi puolue: Siniset ilman tulevaisuutta. Syynä on entisten perussuomalaisten ja nykyisten sinisten siunaama politiikka, joka on pahasti ristiriidassa ennen vaaleja annettujen lupauksien kanssa. Siniset voisivat tietysti puolustautua sillä, että koko puoluetta ei edes ollut olemassa viime eduskuntavaalien aikaan, mutta tuskin he itsekään haluavat käyttää sitä korttia. Tulisi vain lisää selitettävää kaiken muun selitettävän päälle.

Sinisten sloganina on ollut erityisesti viime kesän jälkeen, että vain hallituksessa voi vaikuttaa. Tätä viestiä on suunnattu Perussuomalaisille. Viesti toimisi paremmin, mikäli sinisillä olisi näyttöjä siitä, että he ovat onnistuneet vaikuttamaan johonkin. Tosiasia hallituksen työnjaosta on nimittäin se, että Siniset ovat vieläkin ministeriauton takakontissa samalla kun ratissa istuu Kokoomus ja pelkääjän paikalla Sipilän Keskusta. Sieltä takakontista on vaikea vaikuttaa.

Ennen vaaleja Timo Soini sanoi kuuluvalla äänellä, että työmies on palkkansa ansainnut. Vaalien jälkeen iskulause muuttui muotoon “työmies on palkanalennuksen ja lomarahaleikkauksen ansainnut”. Ennen vaaleja Soini julisti, että köyhimmiltä suomalaisilta ei leikata. Vaalien jälkeen pienituloisilta leikattiin toimeentuloa kuin käsityöluokassa kangasta. Vinoon meni ja pahasti. Samaan sarjaan kuuluu surullisenkuuluisa aktiivimalli, jolla rangaistaan työttömiä työttömyydestä.

Sininen tulevaisuus ei estänyt työttömien rankaisemista hallituksessa. Ja kun eduskunta käsitteli aktiivimallia täysistunnossa, oliko asiasta vastaava sinisten ministeri Pirkko Mattila puolustamassa hallituksen esitystä? Ei, ministeri kertoi Twitterissä olevansa matkalla savusaunaan. Tätä on siis sininen vaikuttaminen. Mutta mitä tapahtui vain hetki sen jälkeen, kun Keskusta, Kokoomus ja Siniset olivat äänestäneet eduskunnassa aktiivimallin läpi? Sinisten kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen ilmoitti, että Siniset on valmiita luopumaan aktiivimallista, mikäli se käy kokoomukselle. Ilmeisesti ei käynyt, sillä puoluejohto tyrmäsi idean. Sampo Terhon mielestä työttömiä rankaiseva aktiivimalli on hyvä asia.

Sinisessä tulevaisuudessa on paljon hyviä ihmisiä. Oma henkilökohtainen suosikkini Timo Soini on tietysti eduskunnan yksi parhaista tyypeistä ja varmasti yksi Suomen poliittisen historian suurimmista lahjakkuuksista. Simon Elo tekee hyvää työtä ryhmänjohtajana. Jari Lindströmillä on sydäntä vaikka muille poliitikoille jakaa. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.

On harmi, että koko hallituskauden ajan PS/Siniset ovat toimineet hallituksen äänettömänä yhtiöhenkilönä. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa, pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin kohdistuvissa leikkauksissa sekä työttömien kohtelussa. Sote-uudistusta ja esimerkiksi aktiivimallia yhdistää juuri se, että PS/Sinisillä on ollut asian vastuuministeri. Kyvyttömyys tai haluttomuus vaikuttaa epäoikeudenmukaisiin päätöksiin johtaa hyvin suurella todennäköisyydellä siihen, että ensi vuonna kyllä kansa tietää.

Demokratiaan kuuluu se, että puoluekenttä elää. Se on hieno juttu ja terve merkki. Kepusta voi tulla Kapu ja toisinpäin. Ainoastaan Paavo Väyrynen on ikuinen. Erityisen hienoa on se, että Suomessa voi perustaa puolueen ja kutsua sitä vaikka Hillotolpaksi.

Sinisen tulevaisuuden muuttuminen Siniseksi menneisyydeksi olisi harmillinen asia, sillä ihmiset ovat aidosti tehneet töitä puolueen perustamiseksi. Itse onnittelin vilpittömästi Sinisten puuhahenkilöitä ja poliitikkoja, kun puolueprojekti onnistui ja sai vahvistuksen. Sinisten menestys vaatisi sen, että ravimestari Soini lähtee mukaan vielä viimeiseen lähtöön. Vaatii se kyllä myös sen, että Siniset kömpivät vihdoin ja viimein ulos takakontista ja edes yrittävät vaikuttaa hallituksen politiikkaan.

Viiden prosentin leikkaus työttömien toimeentuloon on iso lovi. Ministeri Terholle se saattaa olla rahallisesti mitätön summa. Prosenttilukuna se on vain kaukainen haave, joka ei tällä menolla toteudu. Terhon ja kumppaneiden tulevaisuuden epävarmuutta helpottaa se, että SDP on luvannut perua työttömiin kohdistuvan aktiivimallin leikkauksen.

]]>
0 http://dimitriqvintus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250309-siniset-ilman-tulevaisuutta#comments Sininen tulevaisuus Fri, 02 Feb 2018 11:00:07 +0000 Dimitri Qvintus http://dimitriqvintus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250309-siniset-ilman-tulevaisuutta
Siniset on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250131-siniset-on-tasa-arvopuolue-ilman-aarifeminismia <p>Meillä jokaisella on lähipiirissämme vahvoja naisia, jotka ovat vaikuttaneet luonteeseemme ja elämänvalintoihimme. Isoäitini Vilma syntyi Tornion Arpelassa vuonna 1916 Venäjän suuriruhtinaskunnassa. Hän asui Pohjois-Pohjanmaalla Pellossa ja oli pidetty ja puheliaaksi tunnettu myyjä kyläkaupassa. Saksalaisten polttaessa Lappia Vilma ja hänen vanhin tyttärensä Leena pakenivat evakkoina joksikin aikaa Ruotsiin.</p><p>Tätini Leena muutti suvun ensimmäisenä opiskelemaan korkeakouluun Helsinkiin. Leena halusi nähdä maailmaa ja asui vuosia Israelissa. Hän on tehnyt elämäntyönsä Suomessa opettajana. Äitini Liisa syntyi Ylitornion kunnassa vuonna 1945 itsenäisessä tasavallassa. Pello oli poltettu ja äitini oli pakolainen. Äitini on kuvataiteilija, joka toimi seurakunnassa ja kasvatti kotiäitinä seitsemän lasta. Toinen isoäitini Taimi syntyi vuonna 1923. Taimi toimi perheyrittäjänä Seinäjoella ja useiden yrittäjäyhdistysten aktiivina. Hänen tyttärensä Merja on sairaanhoitaja ja Ulla sairaalan osastonsihteeri.</p><p>Ainutlaatuisia ja unohtumattomia ihmisiä. Haluankin kertoa teille tänään vahvoista suomalaisista naisista. Naisen asemasta Suomessa.</p><p>Sininen tulevaisuus arvostaa pohjoismaista miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Suomi on naisille hyvä maa. Elämme Suomessa, jossa Elisabet Rehn on ollut puolustusministeri, Tarja Halonen presidentti ja Maria Lohela eduskunnan puhemies. Korkeimmat lasikatot on murrettu vahvalla työllä. Suomi on tasa-arvossa maailman kärkeä, mutta edistysaskelia on yhä otettava.</p><p>Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä.</p><p>Haluamme nostaa naisia, mutta emme painaa miehiä. Äärifeminismi näkee ongelmia sielläkin, missä niitä ei enää ole. Siniset eivät kannata minkäänlaisia sukupuolikiintiöitä. Tasa-arvon haasteet tiivistyvät asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän tunnistamiseen ja kitkemiseen. Miehet ja naiset luovat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan. Vastakkainasettelulle ei ole sijaa. Kummallakin sukupuolella on omat tasavertaisuuteen liittyvät haasteensa.</p><p>Samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Tästä ei ole epäselvyyttä. Suomen työmarkkinat ovat kuitenkin eurooppalaisittain poikkeuksellisen jakaantuneet. Naiset ja miehet hakeutuvat hyvin eri aloille. Ammatillinen eriytyminen vaikuttaa paljon naisten ja miesten palkkaeroihin.</p><p>Asenteet ovat luutuneita. Aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen tekijä kertoi ottavansa vastaan vain työtä, josta saa vähintään 2600 euroa kuukaudessa. Miltä tämän miehen puhe tuntuu naisvaltaisilla aloilla työskentelevistä lastenohjaajista, keittäjistä ja sairaanhoitajista? Naisista, jotka tekevät kovaa työtä alle tämän palkkavaatimuksen?</p><p>Sininen tulevaisuus esittää, että yli 250 henkeä työllistävät suuryritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain. Nykyinen tietojen puute vaikeuttaa palkkaerojen havaitsemista ja niiden korjaamista.</p><p>Julkisuudessa nousee silloin tällöin keskusteluun kuinka nuoria naisia ei palkata kokoaikaisiin työsuhteisiin, koska pelätään mahdollisen raskauden tuomia kustannuksia. Vanhemmuuden kustannukset ovat jakaantuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, mikä on heikentänyt näiden alojen palkanmaksukykyä. Äitiys on maailman luonnollisimpia ja tärkeimpiä asioita, joten meidän on pystyttävä parempaan. Hallitus toiminut säätämällä 2500 euron kertakorvauksen, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.</p><p>Kolmannes kaikista suomalaisista yrittäjistä on naisia. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä. Naisten yrittäjyysintoon 20&ndash;34-vuotiaina vaikuttavat perheen perustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle. Sininen tulevaisuus esittää, että äitiys- tai vanhempainvapaalle jäävälle naisyrittäjälle maksettaisiin 2500 euron kertakorvaus, jonka voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuviin pakollisiin lakisääteisiin kustannuksiin. Näin siniset edistävät mies- ja naisyrittäjien tasavertaisuutta.</p><p>Seuraavaksi hallitus uudistaa koko perhevapaajärjestelmän. Sinisten vaatimuksesta kotihoidontuki säilyy jatkossakin kolmivuotisena ja perheet voivat itse päättää, miten käyttävät perhevapaansa. Haluamme tukea isien vanhemmuutta jopa kaksinkertaistamalla isyysvapaan yli sataan arkipäivään. Tämä on merkittävä tasa-arvoteko. Muutosta täytyy tapahtua myös yritysten asenteissa, sillä työnantajat eivät usein tunnista isien mahdollisuutta pidempiin korvamerkittyihin isyysvapaisiin.</p><p>Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista noin 70 prosenttia on naisia. Hallitus on lisännyt tämän vuoden budjettiin turvakotitoiminnan määrärahoja neljällä miljoonalla eurolla, mutta enemmänkin tarvitaan. Sininen tulevaisuus esittää uutta kahden miljoonan euron tasokorotusta turvakotipaikkojen lisäämiselle. Tärkeää on myös puhua miehiin ja lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta, jonka tekijänä on nainen. Rohkaisemme tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia puhumaan avoimesti tästä herkästä aiheesta.</p><p>Opetustyössä toimivat naiset osaavat kyllä tehtävänsä, mutta syytä pohtia päiväkotien, esiopetuksen ja koulun naisvaltaisuuden seurauksia. Suomessa pojat syrjäytyvät selvästi useammin kuin tytöt. Millä keinoin miehiä saataisiin enemmän naisten rinnalle lastenhoitajiksi ja opettajiksi? Onko ainoa avain palkkatason vähittäinen nousu?</p><p>Naisen tulee olla tasavertainen miehen kanssa. Olipa kyseessä työ, koti tai politiikka. Puoluetoiminnassa tasa-arvon täytyy näkyä asenteissa ja teoissa. Naisia kiinnostavat miesten tapaan kaikki politiikan osa-alueet sosiaalikysymyksistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kiinnostus on aina yksilöllistä. Kansanvallan avainkysymyksiä on kuinka saamme kaikki mukaan päätöksentekoon. Puolueet ovat laiminlyöneet nuoret naiset erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa. Mediakaan ei saa täysin puhtaita papereita: naispoliitikkojen ulkonäöstä uutisoidaan, miespoliitikkojen ei.</p><p>Aloitimme taipaleemme toimimalla toisin kuin meiltä odotettiin. Nyt otamme vahvasti kantaa asioihin, joista meidän odotetaan olevan hiljaa. Olemme haastaneet kaikki eduskuntaryhmät nimeämään keskuudestaan tasa-arvokummin. Sinisten eduskuntaryhmässä tehtävää hoitaa työministeri Jari Lindström.</p><p>Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä. Yhdessä miehinä ja naisina voimme tehdä Suomesta maailman tasa-arvoisimman maan.</p><p>&nbsp;</p><p><em>(Puhe on pidetty Sinisen eduskuntaryhmän Tammikokouksessa Helsingin Säätytalolla 31.1.2018)</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Meillä jokaisella on lähipiirissämme vahvoja naisia, jotka ovat vaikuttaneet luonteeseemme ja elämänvalintoihimme. Isoäitini Vilma syntyi Tornion Arpelassa vuonna 1916 Venäjän suuriruhtinaskunnassa. Hän asui Pohjois-Pohjanmaalla Pellossa ja oli pidetty ja puheliaaksi tunnettu myyjä kyläkaupassa. Saksalaisten polttaessa Lappia Vilma ja hänen vanhin tyttärensä Leena pakenivat evakkoina joksikin aikaa Ruotsiin.

Tätini Leena muutti suvun ensimmäisenä opiskelemaan korkeakouluun Helsinkiin. Leena halusi nähdä maailmaa ja asui vuosia Israelissa. Hän on tehnyt elämäntyönsä Suomessa opettajana. Äitini Liisa syntyi Ylitornion kunnassa vuonna 1945 itsenäisessä tasavallassa. Pello oli poltettu ja äitini oli pakolainen. Äitini on kuvataiteilija, joka toimi seurakunnassa ja kasvatti kotiäitinä seitsemän lasta. Toinen isoäitini Taimi syntyi vuonna 1923. Taimi toimi perheyrittäjänä Seinäjoella ja useiden yrittäjäyhdistysten aktiivina. Hänen tyttärensä Merja on sairaanhoitaja ja Ulla sairaalan osastonsihteeri.

Ainutlaatuisia ja unohtumattomia ihmisiä. Haluankin kertoa teille tänään vahvoista suomalaisista naisista. Naisen asemasta Suomessa.

Sininen tulevaisuus arvostaa pohjoismaista miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Suomi on naisille hyvä maa. Elämme Suomessa, jossa Elisabet Rehn on ollut puolustusministeri, Tarja Halonen presidentti ja Maria Lohela eduskunnan puhemies. Korkeimmat lasikatot on murrettu vahvalla työllä. Suomi on tasa-arvossa maailman kärkeä, mutta edistysaskelia on yhä otettava.

Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä.

Haluamme nostaa naisia, mutta emme painaa miehiä. Äärifeminismi näkee ongelmia sielläkin, missä niitä ei enää ole. Siniset eivät kannata minkäänlaisia sukupuolikiintiöitä. Tasa-arvon haasteet tiivistyvät asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän tunnistamiseen ja kitkemiseen. Miehet ja naiset luovat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan. Vastakkainasettelulle ei ole sijaa. Kummallakin sukupuolella on omat tasavertaisuuteen liittyvät haasteensa.

Samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Tästä ei ole epäselvyyttä. Suomen työmarkkinat ovat kuitenkin eurooppalaisittain poikkeuksellisen jakaantuneet. Naiset ja miehet hakeutuvat hyvin eri aloille. Ammatillinen eriytyminen vaikuttaa paljon naisten ja miesten palkkaeroihin.

Asenteet ovat luutuneita. Aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen tekijä kertoi ottavansa vastaan vain työtä, josta saa vähintään 2600 euroa kuukaudessa. Miltä tämän miehen puhe tuntuu naisvaltaisilla aloilla työskentelevistä lastenohjaajista, keittäjistä ja sairaanhoitajista? Naisista, jotka tekevät kovaa työtä alle tämän palkkavaatimuksen?

Sininen tulevaisuus esittää, että yli 250 henkeä työllistävät suuryritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain. Nykyinen tietojen puute vaikeuttaa palkkaerojen havaitsemista ja niiden korjaamista.

Julkisuudessa nousee silloin tällöin keskusteluun kuinka nuoria naisia ei palkata kokoaikaisiin työsuhteisiin, koska pelätään mahdollisen raskauden tuomia kustannuksia. Vanhemmuuden kustannukset ovat jakaantuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, mikä on heikentänyt näiden alojen palkanmaksukykyä. Äitiys on maailman luonnollisimpia ja tärkeimpiä asioita, joten meidän on pystyttävä parempaan. Hallitus toiminut säätämällä 2500 euron kertakorvauksen, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.

Kolmannes kaikista suomalaisista yrittäjistä on naisia. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä. Naisten yrittäjyysintoon 20–34-vuotiaina vaikuttavat perheen perustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle. Sininen tulevaisuus esittää, että äitiys- tai vanhempainvapaalle jäävälle naisyrittäjälle maksettaisiin 2500 euron kertakorvaus, jonka voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuviin pakollisiin lakisääteisiin kustannuksiin. Näin siniset edistävät mies- ja naisyrittäjien tasavertaisuutta.

Seuraavaksi hallitus uudistaa koko perhevapaajärjestelmän. Sinisten vaatimuksesta kotihoidontuki säilyy jatkossakin kolmivuotisena ja perheet voivat itse päättää, miten käyttävät perhevapaansa. Haluamme tukea isien vanhemmuutta jopa kaksinkertaistamalla isyysvapaan yli sataan arkipäivään. Tämä on merkittävä tasa-arvoteko. Muutosta täytyy tapahtua myös yritysten asenteissa, sillä työnantajat eivät usein tunnista isien mahdollisuutta pidempiin korvamerkittyihin isyysvapaisiin.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista noin 70 prosenttia on naisia. Hallitus on lisännyt tämän vuoden budjettiin turvakotitoiminnan määrärahoja neljällä miljoonalla eurolla, mutta enemmänkin tarvitaan. Sininen tulevaisuus esittää uutta kahden miljoonan euron tasokorotusta turvakotipaikkojen lisäämiselle. Tärkeää on myös puhua miehiin ja lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta, jonka tekijänä on nainen. Rohkaisemme tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia puhumaan avoimesti tästä herkästä aiheesta.

Opetustyössä toimivat naiset osaavat kyllä tehtävänsä, mutta syytä pohtia päiväkotien, esiopetuksen ja koulun naisvaltaisuuden seurauksia. Suomessa pojat syrjäytyvät selvästi useammin kuin tytöt. Millä keinoin miehiä saataisiin enemmän naisten rinnalle lastenhoitajiksi ja opettajiksi? Onko ainoa avain palkkatason vähittäinen nousu?

Naisen tulee olla tasavertainen miehen kanssa. Olipa kyseessä työ, koti tai politiikka. Puoluetoiminnassa tasa-arvon täytyy näkyä asenteissa ja teoissa. Naisia kiinnostavat miesten tapaan kaikki politiikan osa-alueet sosiaalikysymyksistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kiinnostus on aina yksilöllistä. Kansanvallan avainkysymyksiä on kuinka saamme kaikki mukaan päätöksentekoon. Puolueet ovat laiminlyöneet nuoret naiset erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa. Mediakaan ei saa täysin puhtaita papereita: naispoliitikkojen ulkonäöstä uutisoidaan, miespoliitikkojen ei.

Aloitimme taipaleemme toimimalla toisin kuin meiltä odotettiin. Nyt otamme vahvasti kantaa asioihin, joista meidän odotetaan olevan hiljaa. Olemme haastaneet kaikki eduskuntaryhmät nimeämään keskuudestaan tasa-arvokummin. Sinisten eduskuntaryhmässä tehtävää hoitaa työministeri Jari Lindström.

Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä. Yhdessä miehinä ja naisina voimme tehdä Suomesta maailman tasa-arvoisimman maan.

 

(Puhe on pidetty Sinisen eduskuntaryhmän Tammikokouksessa Helsingin Säätytalolla 31.1.2018)

]]>
0 Miehen ja naisen välinen tasa-arvo Sininen tulevaisuus Tasa-arvo Wed, 31 Jan 2018 11:00:00 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250131-siniset-on-tasa-arvopuolue-ilman-aarifeminismia
Simon Elo johtaa verokapinaansa uskaltautumatta keskustelemaan http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250035-simon-elo-johtaa-verokapinaansa-uskaltautumatta-keskustelemaan <p>Simo Elo kirjoitti äskettäin ties monennenko julistuksensa tänne suostumatta keskustelemaan asioista eli blogiin ei ole mahdollista kenenkään kommentoida. Näinkö tämä verokapinaa ajava eduskuntaryhmän puheenjohtaja aikoo kapinoida valtapuolueita vastaan? Tarjoamalla saman olemattoman keskustelun ja puhumattomuuden vaihtoehdon kuin vaikkapa pääministeri Sipilä.</p><p>Toki voi ymmärtää, että PS:n ja Sinisten jakaantumisen myötä voi tulla rapaa niskaan, mutta eivät tällaiset yksipuoliset julistuksetkaan teitä eteenpäin vie. Lähinnä se näyttäytyy selkärangan puutteena ja on kaukana siitä kapinajohtajasta. Tällä menolla alat Simon Elo alkaa näyttää yhä enemmän Pelimies-ohjelman karikatyyriltäsi muita kuuntelemattomana julistajana.</p><p>Siniset tuntuvat aloittaneen jo vaalikampanjansa eduskuntavaaleihin ja pyrkivivät epätoivoisesti keksimään kansaa kiinnostavia aiheita ja samalla peesaamaan hallitusta kumileimasimena. Ei kovin kadehdittava tilanne, ja toistaiseksi näyttää menevän metsään ellei jotain merkittävää muutosta tapahdu.</p><p>Simon Elo toteaa <a href="http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250027-henkilot-tunteet-ja-tarinat-vetavat">blogissaan</a>:</p><p>&quot;<em>Uusi politiikka tulee. Voittajaksi nousee hän, joka ei mielistele ketään eikä kiertele kun on vaikeaa. Voittajaksi nousee hän, joka saa aikaan tuloksia ja tarjoaa toivoa. Voittajaksi nousee hän, joka nousee puoluepolitiikan yläpuolelle. Hän, joka herättää tunteita. Hän on tarina.</em>&quot;</p><p>Kuka tahansa, joka peilaa tätä nykyiseen hallitustyöhön hillotolpan ääressä, ymmärtää ettei sanoille ole mitään katetta. Isojen puolueiden taskusta oman mantran huutelu&nbsp; ei oikein vakuuta.</p><p><a href="http://sampoterho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249758-miksi-suomen-politiikassa-ei-saada-mitaan-aikaan">Sampo Terho esitteli blogisarjassaan</a> vähän samankaltaista:</p><p>&quot;<em>Jos sinä haluat muutosta, sinun täytyy vaatia sitä ja äänestää sen puolesta. Siniset kieltäytyvät edunvalvontajärjestöjen talutusnuorasta ja rahoista. Vastustamme vallan keskittämistä Brysseliin ja erityisesti EU-liittovaltiota. Emme hyväksy eurojärjestelmän nimissä tapahtuvaa jäsenmaiden talouspolitiikan rajoittamista tai verovarojemme siirtämistä toisiin jäsenmaihin. Haluamme myös muuttaa perustuslain tulkintatapaa tehokkaammaksi siten, että varmuus asioiden perustuslaillisuudesta on saatava jo aikaisemmassa vaiheessa lainsäädäntöprosessia</em>.&quot;</p><p>Tähän pätee oikeastaan samat sanat kuin Elonkin kirjoituksiin. Siniset ovat hallituksessa EK:n ja muiden lobbarien talutusnuorassa koko ajan ja hallituspolitiikka on puoliksi suoraan sieltä. Hallitus ei ole erityisesti mitenkään mainittuja EU-asioita vastaan ja Sininen tulevaisuus siunaa ja mahdollistaa tämän politiikan.</p><p>Kuulostaa siltä, että Sininen tulevaisuus aikoo ryhtyä vasta hallituspestin jälkeen noudattamaan näitä periaatteitaan. Miksi ihmeessä kukaan äänestäisi tällaista tuuliviiriä?</p><p>Kuinka ihmeessä Sininen tulevaisuus on edes kaiken tapahtuneen jälkeen keksinyt kärkiajatuksensa itsestään puoluepolitiikan yläpuolella? Ja tekevät sen samalla, kun peesaavat kahta suurta vanhaa puoluetta lähes ehdoitta? Siinäpä on todellakin Elon kuvaama tarina, joka osoittaa todellisuuden jälleen olevan tarua ihmeellisempää.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Simo Elo kirjoitti äskettäin ties monennenko julistuksensa tänne suostumatta keskustelemaan asioista eli blogiin ei ole mahdollista kenenkään kommentoida. Näinkö tämä verokapinaa ajava eduskuntaryhmän puheenjohtaja aikoo kapinoida valtapuolueita vastaan? Tarjoamalla saman olemattoman keskustelun ja puhumattomuuden vaihtoehdon kuin vaikkapa pääministeri Sipilä.

Toki voi ymmärtää, että PS:n ja Sinisten jakaantumisen myötä voi tulla rapaa niskaan, mutta eivät tällaiset yksipuoliset julistuksetkaan teitä eteenpäin vie. Lähinnä se näyttäytyy selkärangan puutteena ja on kaukana siitä kapinajohtajasta. Tällä menolla alat Simon Elo alkaa näyttää yhä enemmän Pelimies-ohjelman karikatyyriltäsi muita kuuntelemattomana julistajana.

Siniset tuntuvat aloittaneen jo vaalikampanjansa eduskuntavaaleihin ja pyrkivivät epätoivoisesti keksimään kansaa kiinnostavia aiheita ja samalla peesaamaan hallitusta kumileimasimena. Ei kovin kadehdittava tilanne, ja toistaiseksi näyttää menevän metsään ellei jotain merkittävää muutosta tapahdu.

Simon Elo toteaa blogissaan:

"Uusi politiikka tulee. Voittajaksi nousee hän, joka ei mielistele ketään eikä kiertele kun on vaikeaa. Voittajaksi nousee hän, joka saa aikaan tuloksia ja tarjoaa toivoa. Voittajaksi nousee hän, joka nousee puoluepolitiikan yläpuolelle. Hän, joka herättää tunteita. Hän on tarina."

Kuka tahansa, joka peilaa tätä nykyiseen hallitustyöhön hillotolpan ääressä, ymmärtää ettei sanoille ole mitään katetta. Isojen puolueiden taskusta oman mantran huutelu  ei oikein vakuuta.

Sampo Terho esitteli blogisarjassaan vähän samankaltaista:

"Jos sinä haluat muutosta, sinun täytyy vaatia sitä ja äänestää sen puolesta. Siniset kieltäytyvät edunvalvontajärjestöjen talutusnuorasta ja rahoista. Vastustamme vallan keskittämistä Brysseliin ja erityisesti EU-liittovaltiota. Emme hyväksy eurojärjestelmän nimissä tapahtuvaa jäsenmaiden talouspolitiikan rajoittamista tai verovarojemme siirtämistä toisiin jäsenmaihin. Haluamme myös muuttaa perustuslain tulkintatapaa tehokkaammaksi siten, että varmuus asioiden perustuslaillisuudesta on saatava jo aikaisemmassa vaiheessa lainsäädäntöprosessia."

Tähän pätee oikeastaan samat sanat kuin Elonkin kirjoituksiin. Siniset ovat hallituksessa EK:n ja muiden lobbarien talutusnuorassa koko ajan ja hallituspolitiikka on puoliksi suoraan sieltä. Hallitus ei ole erityisesti mitenkään mainittuja EU-asioita vastaan ja Sininen tulevaisuus siunaa ja mahdollistaa tämän politiikan.

Kuulostaa siltä, että Sininen tulevaisuus aikoo ryhtyä vasta hallituspestin jälkeen noudattamaan näitä periaatteitaan. Miksi ihmeessä kukaan äänestäisi tällaista tuuliviiriä?

Kuinka ihmeessä Sininen tulevaisuus on edes kaiken tapahtuneen jälkeen keksinyt kärkiajatuksensa itsestään puoluepolitiikan yläpuolella? Ja tekevät sen samalla, kun peesaavat kahta suurta vanhaa puoluetta lähes ehdoitta? Siinäpä on todellakin Elon kuvaama tarina, joka osoittaa todellisuuden jälleen olevan tarua ihmeellisempää.

 

]]>
10 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250035-simon-elo-johtaa-verokapinaansa-uskaltautumatta-keskustelemaan#comments Johtajuus Politiikan populismi Sampo Terho Simon Elo Sininen tulevaisuus Mon, 29 Jan 2018 13:18:20 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250035-simon-elo-johtaa-verokapinaansa-uskaltautumatta-keskustelemaan
Henkilöt, tunteet ja tarinat vetävät http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250027-henkilot-tunteet-ja-tarinat-vetavat <p>Presidentinvaalien vaalipäivä oli kansanvallan juhlapäivä. Annoin ääneni. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ja yhtäläinen. Äänioikeuden puolesta on taisteltu ja yhä taistellaan ympäri maailmaa. Demokratiaa usein osataan arvostaa vasta kun sitä ei ole. Kiitos kuuluu myös jokaiselle ehdokkaalle.</p><p>Lämpimät onnittelut uudelleenvalinnastanne herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Jatkakaa hyvää työtänne isänmaan puolesta.</p><p>Näin voi käydä vain Suomen presidentinvaaleissa: yksi ehdokas kahdeksasta saa lähes 63 prosenttia äänistä, mutta kukaan ehdokkaista ei ole kuulemma hävinnyt. Todellisuudessa kenelläkään muulla ehdokkaalla kuin Niinistöllä ei ole aihetta juhlaan.</p><p>Televisiotenttien perusteella kaikki olisi Suomessa muuttunut, jos sunnuntaina olisi valittu presidentiksi joku Niinistön haastajista. Eivät suuret puheet vallankäytöstä suuta halkaise, mutta aiheuttavat äänestäjälle pettymyksen kun kaikkivoipaisuutta ei olekaan. Suomalaiset ovat järkevää kansaa ja näkivät pehmeiden puheiden läpi.</p><p>&quot;Näissä vaaleissa vanhat kansanliikkeet Keskusta ja SDP olivat kyllä liikkeitä ilman kansaa. Tulos vahvistaa sitä kehitystä, että vaaleissa kuin vaaleissa ehdokas merkitsee puoluetta enemmän. Siksi ehdokasasettelu on tulevien eduskuntavaalien lopputuloksenkin kannalta keskiössä,&quot; kirjoitti kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) Twitterissä.</p><p>Olemme Joonan kanssa kummatkin kotoisin Länsi-Uudeltamaalta Lohjalta vaikka olenkin asunut Espoossa jo kymmenen vuotta. Joona on oikeassa. Vanhat puolueet eivät enää saa kansaa liikkeelle omiensa taakse. Henkilöt, tunteet ja tarinat vetävät vaalivankkureita.</p><p>Uusi politiikka tulee. Voittajaksi nousee hän, joka ei mielistele ketään eikä kiertele kun on vaikeaa. Voittajaksi nousee hän, joka saa aikaan tuloksia ja tarjoaa toivoa. Voittajaksi nousee hän, joka nousee puoluepolitiikan yläpuolelle. Hän, joka herättää tunteita. Hän on tarina.</p><p>Nyt voi halutessaaan katsoa jo jopa kuuden vuoden päähän. Ennustan seuraavat ehdokkaat vuoden 2024 presidentinvaaleihin: Jan Vapaavuori (kok.), Matti Vanhanen (kesk.), Sampo Terho (sin.), Jutta Urpilainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Laura Huhtasaari (ps.), Li Andersson (vas.), Stefan Wallin (rkp.), Sari Essayah (kd.) ja tuhannen kerran Paavo Väyrynen (kesk, kd. ja kapu.).</p><p>Politiikkaa tehdään kuitenkin ajassa. Olen viime aikoina ollut puhumassa perhevapaauudistuksen puolesta.&nbsp;Sanoin Yle Radio 1:n <a href="https://areena.yle.fi/1-4317802">Ykkösaamussa</a>, että perhevapaauudistuksessa on säilytettävä kolmen vuoden kotihoidontuki ja perheiden valinnanvapaus. Olen valmis lisäämään merkittävästi isyysvapaan vapaaehtoista osuutta. Sininen tulevaisuus on uudistusmielinen puolue ja haluamme vahvistaa perheiden asemaa. Uskon että neuvottelut perhevapaauudistuksesta saadaan pian päätökseen.</p><p>Suomen työllisyysaste on nyt 70,7 prosenttia. Vasemmisto-opposition pahin painajainen toteutuu: hallitus saavuttaa keskeiset tavoitteensa. Useat asiantuntijat ovat nyt sitä mieltä, että hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite saavutetaan tämän hallituskauden aikana.&nbsp;</p><p>Millä maalata piruja seinille, kun yhä useampi saa töitä? Siksi vasemmisto yrittää kiinnittää huomion aktiivimalliin. Jopa presidentinvaaleissa, joiden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Epätoivo paistaa kauas.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Presidentinvaalien vaalipäivä oli kansanvallan juhlapäivä. Annoin ääneni. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ja yhtäläinen. Äänioikeuden puolesta on taisteltu ja yhä taistellaan ympäri maailmaa. Demokratiaa usein osataan arvostaa vasta kun sitä ei ole. Kiitos kuuluu myös jokaiselle ehdokkaalle.

Lämpimät onnittelut uudelleenvalinnastanne herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Jatkakaa hyvää työtänne isänmaan puolesta.

Näin voi käydä vain Suomen presidentinvaaleissa: yksi ehdokas kahdeksasta saa lähes 63 prosenttia äänistä, mutta kukaan ehdokkaista ei ole kuulemma hävinnyt. Todellisuudessa kenelläkään muulla ehdokkaalla kuin Niinistöllä ei ole aihetta juhlaan.

Televisiotenttien perusteella kaikki olisi Suomessa muuttunut, jos sunnuntaina olisi valittu presidentiksi joku Niinistön haastajista. Eivät suuret puheet vallankäytöstä suuta halkaise, mutta aiheuttavat äänestäjälle pettymyksen kun kaikkivoipaisuutta ei olekaan. Suomalaiset ovat järkevää kansaa ja näkivät pehmeiden puheiden läpi.

"Näissä vaaleissa vanhat kansanliikkeet Keskusta ja SDP olivat kyllä liikkeitä ilman kansaa. Tulos vahvistaa sitä kehitystä, että vaaleissa kuin vaaleissa ehdokas merkitsee puoluetta enemmän. Siksi ehdokasasettelu on tulevien eduskuntavaalien lopputuloksenkin kannalta keskiössä," kirjoitti kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) Twitterissä.

Olemme Joonan kanssa kummatkin kotoisin Länsi-Uudeltamaalta Lohjalta vaikka olenkin asunut Espoossa jo kymmenen vuotta. Joona on oikeassa. Vanhat puolueet eivät enää saa kansaa liikkeelle omiensa taakse. Henkilöt, tunteet ja tarinat vetävät vaalivankkureita.

Uusi politiikka tulee. Voittajaksi nousee hän, joka ei mielistele ketään eikä kiertele kun on vaikeaa. Voittajaksi nousee hän, joka saa aikaan tuloksia ja tarjoaa toivoa. Voittajaksi nousee hän, joka nousee puoluepolitiikan yläpuolelle. Hän, joka herättää tunteita. Hän on tarina.

Nyt voi halutessaaan katsoa jo jopa kuuden vuoden päähän. Ennustan seuraavat ehdokkaat vuoden 2024 presidentinvaaleihin: Jan Vapaavuori (kok.), Matti Vanhanen (kesk.), Sampo Terho (sin.), Jutta Urpilainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Laura Huhtasaari (ps.), Li Andersson (vas.), Stefan Wallin (rkp.), Sari Essayah (kd.) ja tuhannen kerran Paavo Väyrynen (kesk, kd. ja kapu.).

Politiikkaa tehdään kuitenkin ajassa. Olen viime aikoina ollut puhumassa perhevapaauudistuksen puolesta. Sanoin Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että perhevapaauudistuksessa on säilytettävä kolmen vuoden kotihoidontuki ja perheiden valinnanvapaus. Olen valmis lisäämään merkittävästi isyysvapaan vapaaehtoista osuutta. Sininen tulevaisuus on uudistusmielinen puolue ja haluamme vahvistaa perheiden asemaa. Uskon että neuvottelut perhevapaauudistuksesta saadaan pian päätökseen.

Suomen työllisyysaste on nyt 70,7 prosenttia. Vasemmisto-opposition pahin painajainen toteutuu: hallitus saavuttaa keskeiset tavoitteensa. Useat asiantuntijat ovat nyt sitä mieltä, että hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite saavutetaan tämän hallituskauden aikana. 

Millä maalata piruja seinille, kun yhä useampi saa töitä? Siksi vasemmisto yrittää kiinnittää huomion aktiivimalliin. Jopa presidentinvaaleissa, joiden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Epätoivo paistaa kauas.

 

]]>
0 Presidentinvaalit Sininen tulevaisuus Mon, 29 Jan 2018 11:53:21 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250027-henkilot-tunteet-ja-tarinat-vetavat
Aktiivimallin viikkokatsaus faktantarkistuksen näkökulmasta http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249898-aktiivimallin-viikkokatsaus-faktantarkistuksen-nakokulmasta <p>Keskustelu aktiivimallista jatkuu ja hämmentävää on kuinka huonosti tunnetaan nykyisiä työttömien velvoitteita sekä niihin kohdistuvia rangaistuksia. Tahallisia väärinymmärryksiä on puolin ja toisin eikä kaivattua perusteellista tutkivaa journalismia tee oikein kukaan. Kesäkuussa Ylen toimitusjohtaja Kivinen kertoi kuinka Yle vahvistaa tutkivaa journalismia, mutta <a href="https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ylessa-kuohuu-yha-toimitusjohtaja-vaihtaa-maisemaa-ja-motn-tuottajalegenda-poistui-vahin-aanin/?shared=1005390-872f57a3-4">Suomen Kuvalehden</a> mukaan tämä on jäänyt teorian tasolle. Harmi, on todella valitettavaa, että keskustelua käydään vain osatotuuksilla ja myös täysin perättömillä väittämillä.</p><p><strong>Kokoomuksen Jaskarille viikon pohjanoteeraus</strong></p><p>Kansenedustaja Jaskari osoitti totaalisen tietämättömyytensä Suomen käytännöistä tänne kirjoittamassaan blogissa <a href="http://harrijaskari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249821-aktiivimallin-valeuutiset-ja-propagandasota">AKTIIVIMALLIN VALEUUTISET JA PROPAGANDASOTA</a>. Kenties hänen onnekseen tuo poistui Tuoreimmat-fiidistä heti hänen tai avustajansa julkaistua perään blogin teatteriasioista. Otsikon isoilla kirjaimilla huutaminen on hänen itsensä - ei minun.</p><p>Syyttäessään muita valeuutisista ja propangandasta syyllistyy hän jälleen samaan itse - sama Tanskan mallin kirsikanpoiminta jatkuu kuin ennenkin ja näemmä hän ei myöskään tunne Suomen käytäntöjä eikä TE-toimistojen toimintaa.</p><p>Innoituksen hän näyttää saaneen Ylen uutisesta, joka kertoo ettei Tanskassa ole niin paljon virkailijoita per työtön kuin on SAK:n taholta väitetty. Jaskari toteaa:</p><p>&quot;<em>Suomessa SAK on jäänyt jotenkin vanhan ajan vangiksi. SAK haluaa suojella työttömyyden jatkumista pitämällä tiukasti kiinni Euroopan jäykimmistä työmarkkinoista. Edes keskustelu työmarkkinoiden vapauttamisesta työlle merkitsee lakkoaseen välitöntä käyttöönottoa. Aktiivimallia vastustetaan laajoilla mielenosoituksilla helmikuun alussa. Ehdotan SAK:lle ja sen jäsenjärjestöille opintomatkaa Tanskaan.&quot;</em></p><p>Olipahan lausunto, edes keskustelu työmarkkinoiden vapauttamisesta merkitsee lakkoaseen käyttöönottoa? Millähän tavoin aktiivimallissa on kyse työmarkkinoiden vapauttamisesta - ei mitenkään. SAK:lle hän suosittelee opintomatkaa Tanskaan - SAK:n Jaana Siekkinen on siellä käynyt tutustumassa ja kertoo asiasta <a href="https://www.sak.fi/aineistot/blogi/tanskassa-tyotonta-kannustetaan-aidosti">blogissaan</a>. Itse luotan enemmän hänen kertomaansa kuin siihen, mitä Jaskari on lukenut uutisista ja EK:n sivuilta.</p><p>Kun hallituspoliitikkojen taholta jatkuvasti puhutaan Tanskan mallista ankarampana kuin Suomen, niin on ensiarvoisen tärkeää tarkastella myös rangaistuksen suuruutta:</p><p>&quot;<em>Jos työtön ei vuoden aikana täytä kertaakaan aktiivisuusehtoa, menettää hän Tanskassa työttömyysturvan yhteensä kahdelta päivältä ja Suomessa yhdeksältä päivältä. Suomessa työttömyysajan alkuun tulee vielä viisi omavastuupäivää. Väittäisin Suomen mallia ankarammaksi: voisin jopa sanoa, että Tanskassa ei ole kovin paljon merkitystä sillä, saako työtön työtunnit täyteen.</em>&quot;, kertoo Siekkinen.</p><p>En muista nähneeni tätä julkisuudessa juuri koskaan, mikä kertoo keskustelun tasosta ja osatotuuksien viljelystä - onko kyse tietämättömyydestä vai tahallisesta harhaanjohtamisesta?</p><p>Jaskarin kritisointi SAK:n kertomaan on siinä mielessä oikein, että yksinkertaistettu laskutoimitus virkailijoiden määrästä suhteessa työttömien määrään ei kuvaa tilannetta riittävän tarkasti. Tämä on nyt otettu kuitenkin oman propagandassodan aseeksi muistamatta sitä, että vaikka kuinka asiaa pyörittäisi, niin Suomessa tilanne on paljon karumpi. <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10029166">YLE kertoi</a> muutama päivä sitten:</p><p>&rdquo;<em>Esimerkiksi Oulun TE-toimistossa asiakkaita voi olla jopa 600&ndash;1 000, Lapissa sama luku on 600&ndash;700. Muun muassa Keski-Suomen TE-toimistossa asiakkaita on noin 200&ndash;400 virkailijaa kohden, Kainuussa puolestaan 200 per virkailija</em>.&rdquo;</p><p>Kertoessaan korjattuja Tanskan lukuja Jaskari ilmeisesti &rdquo;unohtaa&rdquo; merkittävän eron, joka silti on edelleen verratuna Suomen panostuksiin työttömien tukemiseksi.</p><p>Tuossa Jaskarin blogissa olisi paljokin ruodittavaa väittämiltään, mutta otan nyt vain yhden esimerkin lisää, joka paljastaa ettei tämä Kokoomuspoliitikko tiedä Suomen käytännöistä juuri mitään:<br />&rdquo;<em>Lisäksi Tanskassa työnhaku on viety verkkoon. Siellä työttömät rekisteröityvät, kirjaavat osaamisensa ja päivittävät tilanteensa.</em>&quot;</p><p>WOW, vai että oikein verkkoon on siellä viety. Suomessa TE-toimistoilla on mm valtakunnallinen CV-netti verkossa, johon työnhakijat itse täyttävät osaaamisensa ja kertovat millaista työtä hakevat sekä lisäävät CV:nsä. Sieltä työantajat ja rekrytoijat voivat ihan siellä verkossa katsella työttömien työnhakijoiden tietoja. Lisäksi mm työllistymissuunnitelmissa edellytetään näiden päivittämistä ja pitämistä esillä saktioiden uhalla.</p><p>Joten vastapallona Jaskarille ehdottaisin, että hän voisi näistä asioista päättävänä kansanedustajana koittaa ensin ymmärtää sen maan toimintaa, minkä eduskunnassa on tekemässä päätöksiä?</p><p><strong>Heti vingutaan, jos työttömän pitää tehdä jotain ja asetetaan velvotteita?</strong></p><p>Tästä ajattelukannasta esimerkkinä olkoon Sinisten Jari Valkosen blogi <a href="http://jarivalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249846-aktiivimalli-ja-suuret-tunteet">AKTIIVIMALLI JA SUURET TUNTEET</a> - hänkin tykkää huutaa otsikossa Jaskarin tapaan isoilla kirjaimilla. Hän kertoo mm seuraavaa:</p><p>&quot;<em>Miksi ay-liikkeen mielestä työttömyyden pitäisi olla subjektiivinen oikeus ilman, että työttömällä on mitään velvollisuuksia</em>?&quot;</p><p>Valitettavasti hän ei ole yksin näkemyksensä kanssa, jonka mukaan Suomessa työttömällä ei ole velvollisuuksia ollenkaan - kunhan makoilevat sohvalla tekemättä mitään ja nostavat rahaa. Kehottaisin näitä henkilöitä tutustumaan nykyisiin työttömän velvollisuuksiin ja vaikkapa Pohjoismaiden kovimpiin karensseihin TE-toimiston sivuilta: <a href="http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/karenssi/index.html">Mitä karenssi tarkoittaa?</a></p><p>Kyseinen sivu kertoo millaisia toimia työttömältä Suomessa edellytetään ja kuinka niiden tekemättä jättäminen johtaa 15-90:n päivän karenssiin työttömyysetuutensa menettäen. Karenssi kuulostaa paremmalta kuin sakko, mutta taloudelliselta vaikutukseltaan tuo vastaa 15-90:n päivän päiväsakkoa. Sen saadakseen muilla elämänalueilla tarvitsee muuten&nbsp; rötöstellä aika huolella.</p><p>Otetaan esimerkki työn vastaanottamisesta:</p><p>&quot;<em>TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä tekemällä työtarjouksia. Myös työnantaja voi tarjota sinulle työtä suoraan.&nbsp;Työstä kieltäytyminen voi johtaa työttömyysetuuden määräaikaiseen menettämiseen.</em></p><ul><li><em>Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työstä, johon sinut on valittu, tai työsopimus kariutuu oman menettelysi takia, karenssi on 90 päivää.&nbsp;</em></li><li><em>Jos kieltäydyt TE-toimiston sinulle tarjoamasta tai muuten sinulle tarjotusta työstä, karenssi on 60 päivää.</em></li><li><em>Jos työ, josta kieltäydyt, olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa, karenssi on 30 päivää.</em></li></ul><p><em>Jos aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei työsuhdetta synny, sinun katsotaan kieltäytyneen työstä.</em>&quot;</p><p>Karensseja laitetaan samoin tavoin myös monista muista velvotteista, joten käykää hyvät ihmiset ensin tutustumassa näihin asioihin ennenkuin alatte meuhkaamaan, ettei Suomessa työttömän tarvitse tehdä mitään. Leukojen louskuttaminen ilman tietoa ja ymmärrystä ei ole kovin kohtuullista, vaikka läpihän sekin tuntuu menevän.</p><p><strong>Lindström, Sipilä, Orpo ja Hetemäki: yhdessä sovittu kolmikannassa - höpöhöpö!</strong></p><p>Tällä viikolla on myös toistuvasti mm näiden herrojen osalta toitotettu kuinka kymppilista ja aktiivimalli ovat yhdessä kolmikannassa sovittu kokonaisuus - eivät ole. Miten hallituksen ministerit ja tämä johtava virkamies voivat pitää yhteisesti sovittuna jotain, johon yksi osapuoli ei suostunut?</p><p>Sopimus ei ole sellainen, johon yksi kolmesta osapuolesta ei suostu eikä allekirjoita. Se että hallitus päätti siitä huolimatta edetä ja nyt vielä väittää asiaa sovituksi, on suorastaan törkeää toimintaa. Voi olla hyväkin ettei tällä hallituskaudella paikallinen sopiminen etene, jos nykyhallituksen ajatus sopimisesta on tällainen.</p><p>Kikyssä myös sovittiin, että lisäheikennyksiä työttömyysturvaan ei tehdä, mutta silti hallitus niin tekee. Aktiivimallin väittäminen joksikin muuksi on puhdasta harhaanjohtamista. Tänään Lindström taas kunnostautuu toppuuttelemalla mielenilmausta <a href="http://www.iltalehti.fi/politiikka/201801272200700143_pi.shtml">Iltalehden mukaan</a> seuraavasti: &quot;<em>Ehkä kannattaisi kuitenkin malttaa ja katsoa minkä sisältöisenä tämä aktiivimalli oikeasti tulee sitten käyttöön.</em>&quot;</p><p>Tässä piilee se yksi keskeisimmistä ongelmista ja epäoikeudenmukaisuuksista: laki tuli voimaan 1.1.2018 ja työttömien olisi pitänyt jo tuolloin tietää kuinka toimia lain mukaisesti, mutta ollaan vielä tänäänkin tilanteessa, missä vielä arvotaan millaisena aktiivimalli oikeasti tulee käyttöön? Haloo, planeetta maa kutsuu - näin ei tehdä modernissa oikeusvaltiossa. Kuvittelisi entisen oikeusministerin ymmärtävän jotain kunnollisesta lainvalmistelusta sekä kansalaisten oikeusturvasta - työtönkin on sentään vielä kansalainen.</p><p><strong>Työllisyyspolitiikka on kokonaisuus - velvoitteita, kannustimia ja tukea eikä pelkkää keppiä</strong></p><p>Vaikka joitakin parannuksia ja tukevia toimenpiteitä ollaan tehty, ovat ne pahasti alimitoitettuja suhteessa kepin käyttöön ja kaikkin työttömiin kohdistuvaan mekaanisella laskukaavalla toteutettavaan sanktioon.</p><p>Monet viljelevät mielikuvaa kaikista työttömistä vätyksinä ja näkevät mallin vastustamisen syynä sitä, että nuo eivät vaan viitsi tehdä mitään. Mielenkiintoinen oli myös Ylen tutkimuksen tieto siitä, että mallia kannattavat tietävät siitä vähiten. Mitähän he mahtavat sitten tietää myöskään muista jo nykyisellään työttömiin kohdistuvista velvotteista - tuskin juuri mitään.</p><p>Minun nähdäkseni tässä on kyse paljosta muusta kuin tekemisen ja velvoitteen vastustamisesta. Herännyt massiivinen vastustus johtuu mm seuraavista:</p><ul><li>työtön saa rangaistuksen vaikka kuinka aktiivisesti yrittäisi ehdot täyttää - pitää onnistua</li><li>aktiivimallin leikkaukset kikyn vastaisia eli tehtyä merkittävää sopimusta rikottiin</li><li>väitetään yhteisesti sovituksi vaikkei näin tapahtunut</li><li>laki pikavauhtia voimaan ja ei tiedetä kuinka tulkitaan, ohjeistus tulee myöhemmin</li><li>TE-toimiston resurssit eivät riitä</li><li>Kelan käsittelyissä saattaa toistua viimem kevään kaaos viiveineen</li><li>jatkuva Tanskan mallin harhaanjohtava käyttö kirsikanpoimintana, pelkkä keppi</li></ul><p>Nämä tekijät asettavat tehdyn päätöksen sekä lain eettisesti ja moraalisesti hyvin kyseenalaiseksi. Moni on kokenut sen epäoikeudenmukaiseksi ja kohtuuttomaksi.</p><p>On sääli että tutkiva journalismi tuntuu olevan lamassa ja tämäkin keskustelu jatkuu ja jatkuu osatotuuksina eikä mistään löydy sellaista tahoa, jolla olisi resurssit ja halu tarkastella kokonaisuutta. Itse asiassa tämä tuottaa niin hyvin uutisia ja hämminkiä, että valtamedialle se on oikeastaan hyödyllistä ja tuottoisaa.</p><p>Harmikseni yleinen keskustelu jatkunee samalla uralla, mutta ainakin yritin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Keskustelu aktiivimallista jatkuu ja hämmentävää on kuinka huonosti tunnetaan nykyisiä työttömien velvoitteita sekä niihin kohdistuvia rangaistuksia. Tahallisia väärinymmärryksiä on puolin ja toisin eikä kaivattua perusteellista tutkivaa journalismia tee oikein kukaan. Kesäkuussa Ylen toimitusjohtaja Kivinen kertoi kuinka Yle vahvistaa tutkivaa journalismia, mutta Suomen Kuvalehden mukaan tämä on jäänyt teorian tasolle. Harmi, on todella valitettavaa, että keskustelua käydään vain osatotuuksilla ja myös täysin perättömillä väittämillä.

Kokoomuksen Jaskarille viikon pohjanoteeraus

Kansenedustaja Jaskari osoitti totaalisen tietämättömyytensä Suomen käytännöistä tänne kirjoittamassaan blogissa AKTIIVIMALLIN VALEUUTISET JA PROPAGANDASOTA. Kenties hänen onnekseen tuo poistui Tuoreimmat-fiidistä heti hänen tai avustajansa julkaistua perään blogin teatteriasioista. Otsikon isoilla kirjaimilla huutaminen on hänen itsensä - ei minun.

Syyttäessään muita valeuutisista ja propangandasta syyllistyy hän jälleen samaan itse - sama Tanskan mallin kirsikanpoiminta jatkuu kuin ennenkin ja näemmä hän ei myöskään tunne Suomen käytäntöjä eikä TE-toimistojen toimintaa.

Innoituksen hän näyttää saaneen Ylen uutisesta, joka kertoo ettei Tanskassa ole niin paljon virkailijoita per työtön kuin on SAK:n taholta väitetty. Jaskari toteaa:

"Suomessa SAK on jäänyt jotenkin vanhan ajan vangiksi. SAK haluaa suojella työttömyyden jatkumista pitämällä tiukasti kiinni Euroopan jäykimmistä työmarkkinoista. Edes keskustelu työmarkkinoiden vapauttamisesta työlle merkitsee lakkoaseen välitöntä käyttöönottoa. Aktiivimallia vastustetaan laajoilla mielenosoituksilla helmikuun alussa. Ehdotan SAK:lle ja sen jäsenjärjestöille opintomatkaa Tanskaan."

Olipahan lausunto, edes keskustelu työmarkkinoiden vapauttamisesta merkitsee lakkoaseen käyttöönottoa? Millähän tavoin aktiivimallissa on kyse työmarkkinoiden vapauttamisesta - ei mitenkään. SAK:lle hän suosittelee opintomatkaa Tanskaan - SAK:n Jaana Siekkinen on siellä käynyt tutustumassa ja kertoo asiasta blogissaan. Itse luotan enemmän hänen kertomaansa kuin siihen, mitä Jaskari on lukenut uutisista ja EK:n sivuilta.

Kun hallituspoliitikkojen taholta jatkuvasti puhutaan Tanskan mallista ankarampana kuin Suomen, niin on ensiarvoisen tärkeää tarkastella myös rangaistuksen suuruutta:

"Jos työtön ei vuoden aikana täytä kertaakaan aktiivisuusehtoa, menettää hän Tanskassa työttömyysturvan yhteensä kahdelta päivältä ja Suomessa yhdeksältä päivältä. Suomessa työttömyysajan alkuun tulee vielä viisi omavastuupäivää. Väittäisin Suomen mallia ankarammaksi: voisin jopa sanoa, että Tanskassa ei ole kovin paljon merkitystä sillä, saako työtön työtunnit täyteen.", kertoo Siekkinen.

En muista nähneeni tätä julkisuudessa juuri koskaan, mikä kertoo keskustelun tasosta ja osatotuuksien viljelystä - onko kyse tietämättömyydestä vai tahallisesta harhaanjohtamisesta?

Jaskarin kritisointi SAK:n kertomaan on siinä mielessä oikein, että yksinkertaistettu laskutoimitus virkailijoiden määrästä suhteessa työttömien määrään ei kuvaa tilannetta riittävän tarkasti. Tämä on nyt otettu kuitenkin oman propagandassodan aseeksi muistamatta sitä, että vaikka kuinka asiaa pyörittäisi, niin Suomessa tilanne on paljon karumpi. YLE kertoi muutama päivä sitten:

Esimerkiksi Oulun TE-toimistossa asiakkaita voi olla jopa 600–1 000, Lapissa sama luku on 600–700. Muun muassa Keski-Suomen TE-toimistossa asiakkaita on noin 200–400 virkailijaa kohden, Kainuussa puolestaan 200 per virkailija.”

Kertoessaan korjattuja Tanskan lukuja Jaskari ilmeisesti ”unohtaa” merkittävän eron, joka silti on edelleen verratuna Suomen panostuksiin työttömien tukemiseksi.

Tuossa Jaskarin blogissa olisi paljokin ruodittavaa väittämiltään, mutta otan nyt vain yhden esimerkin lisää, joka paljastaa ettei tämä Kokoomuspoliitikko tiedä Suomen käytännöistä juuri mitään:
Lisäksi Tanskassa työnhaku on viety verkkoon. Siellä työttömät rekisteröityvät, kirjaavat osaamisensa ja päivittävät tilanteensa."

WOW, vai että oikein verkkoon on siellä viety. Suomessa TE-toimistoilla on mm valtakunnallinen CV-netti verkossa, johon työnhakijat itse täyttävät osaaamisensa ja kertovat millaista työtä hakevat sekä lisäävät CV:nsä. Sieltä työantajat ja rekrytoijat voivat ihan siellä verkossa katsella työttömien työnhakijoiden tietoja. Lisäksi mm työllistymissuunnitelmissa edellytetään näiden päivittämistä ja pitämistä esillä saktioiden uhalla.

Joten vastapallona Jaskarille ehdottaisin, että hän voisi näistä asioista päättävänä kansanedustajana koittaa ensin ymmärtää sen maan toimintaa, minkä eduskunnassa on tekemässä päätöksiä?

Heti vingutaan, jos työttömän pitää tehdä jotain ja asetetaan velvotteita?

Tästä ajattelukannasta esimerkkinä olkoon Sinisten Jari Valkosen blogi AKTIIVIMALLI JA SUURET TUNTEET - hänkin tykkää huutaa otsikossa Jaskarin tapaan isoilla kirjaimilla. Hän kertoo mm seuraavaa:

"Miksi ay-liikkeen mielestä työttömyyden pitäisi olla subjektiivinen oikeus ilman, että työttömällä on mitään velvollisuuksia?"

Valitettavasti hän ei ole yksin näkemyksensä kanssa, jonka mukaan Suomessa työttömällä ei ole velvollisuuksia ollenkaan - kunhan makoilevat sohvalla tekemättä mitään ja nostavat rahaa. Kehottaisin näitä henkilöitä tutustumaan nykyisiin työttömän velvollisuuksiin ja vaikkapa Pohjoismaiden kovimpiin karensseihin TE-toimiston sivuilta: Mitä karenssi tarkoittaa?

Kyseinen sivu kertoo millaisia toimia työttömältä Suomessa edellytetään ja kuinka niiden tekemättä jättäminen johtaa 15-90:n päivän karenssiin työttömyysetuutensa menettäen. Karenssi kuulostaa paremmalta kuin sakko, mutta taloudelliselta vaikutukseltaan tuo vastaa 15-90:n päivän päiväsakkoa. Sen saadakseen muilla elämänalueilla tarvitsee muuten  rötöstellä aika huolella.

Otetaan esimerkki työn vastaanottamisesta:

"TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä tekemällä työtarjouksia. Myös työnantaja voi tarjota sinulle työtä suoraan. Työstä kieltäytyminen voi johtaa työttömyysetuuden määräaikaiseen menettämiseen.

  • Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työstä, johon sinut on valittu, tai työsopimus kariutuu oman menettelysi takia, karenssi on 90 päivää. 
  • Jos kieltäydyt TE-toimiston sinulle tarjoamasta tai muuten sinulle tarjotusta työstä, karenssi on 60 päivää.
  • Jos työ, josta kieltäydyt, olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa, karenssi on 30 päivää.

Jos aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei työsuhdetta synny, sinun katsotaan kieltäytyneen työstä."

Karensseja laitetaan samoin tavoin myös monista muista velvotteista, joten käykää hyvät ihmiset ensin tutustumassa näihin asioihin ennenkuin alatte meuhkaamaan, ettei Suomessa työttömän tarvitse tehdä mitään. Leukojen louskuttaminen ilman tietoa ja ymmärrystä ei ole kovin kohtuullista, vaikka läpihän sekin tuntuu menevän.

Lindström, Sipilä, Orpo ja Hetemäki: yhdessä sovittu kolmikannassa - höpöhöpö!

Tällä viikolla on myös toistuvasti mm näiden herrojen osalta toitotettu kuinka kymppilista ja aktiivimalli ovat yhdessä kolmikannassa sovittu kokonaisuus - eivät ole. Miten hallituksen ministerit ja tämä johtava virkamies voivat pitää yhteisesti sovittuna jotain, johon yksi osapuoli ei suostunut?

Sopimus ei ole sellainen, johon yksi kolmesta osapuolesta ei suostu eikä allekirjoita. Se että hallitus päätti siitä huolimatta edetä ja nyt vielä väittää asiaa sovituksi, on suorastaan törkeää toimintaa. Voi olla hyväkin ettei tällä hallituskaudella paikallinen sopiminen etene, jos nykyhallituksen ajatus sopimisesta on tällainen.

Kikyssä myös sovittiin, että lisäheikennyksiä työttömyysturvaan ei tehdä, mutta silti hallitus niin tekee. Aktiivimallin väittäminen joksikin muuksi on puhdasta harhaanjohtamista. Tänään Lindström taas kunnostautuu toppuuttelemalla mielenilmausta Iltalehden mukaan seuraavasti: "Ehkä kannattaisi kuitenkin malttaa ja katsoa minkä sisältöisenä tämä aktiivimalli oikeasti tulee sitten käyttöön."

Tässä piilee se yksi keskeisimmistä ongelmista ja epäoikeudenmukaisuuksista: laki tuli voimaan 1.1.2018 ja työttömien olisi pitänyt jo tuolloin tietää kuinka toimia lain mukaisesti, mutta ollaan vielä tänäänkin tilanteessa, missä vielä arvotaan millaisena aktiivimalli oikeasti tulee käyttöön? Haloo, planeetta maa kutsuu - näin ei tehdä modernissa oikeusvaltiossa. Kuvittelisi entisen oikeusministerin ymmärtävän jotain kunnollisesta lainvalmistelusta sekä kansalaisten oikeusturvasta - työtönkin on sentään vielä kansalainen.

Työllisyyspolitiikka on kokonaisuus - velvoitteita, kannustimia ja tukea eikä pelkkää keppiä

Vaikka joitakin parannuksia ja tukevia toimenpiteitä ollaan tehty, ovat ne pahasti alimitoitettuja suhteessa kepin käyttöön ja kaikkin työttömiin kohdistuvaan mekaanisella laskukaavalla toteutettavaan sanktioon.

Monet viljelevät mielikuvaa kaikista työttömistä vätyksinä ja näkevät mallin vastustamisen syynä sitä, että nuo eivät vaan viitsi tehdä mitään. Mielenkiintoinen oli myös Ylen tutkimuksen tieto siitä, että mallia kannattavat tietävät siitä vähiten. Mitähän he mahtavat sitten tietää myöskään muista jo nykyisellään työttömiin kohdistuvista velvotteista - tuskin juuri mitään.

Minun nähdäkseni tässä on kyse paljosta muusta kuin tekemisen ja velvoitteen vastustamisesta. Herännyt massiivinen vastustus johtuu mm seuraavista:

  • työtön saa rangaistuksen vaikka kuinka aktiivisesti yrittäisi ehdot täyttää - pitää onnistua
  • aktiivimallin leikkaukset kikyn vastaisia eli tehtyä merkittävää sopimusta rikottiin
  • väitetään yhteisesti sovituksi vaikkei näin tapahtunut
  • laki pikavauhtia voimaan ja ei tiedetä kuinka tulkitaan, ohjeistus tulee myöhemmin
  • TE-toimiston resurssit eivät riitä
  • Kelan käsittelyissä saattaa toistua viimem kevään kaaos viiveineen
  • jatkuva Tanskan mallin harhaanjohtava käyttö kirsikanpoimintana, pelkkä keppi

Nämä tekijät asettavat tehdyn päätöksen sekä lain eettisesti ja moraalisesti hyvin kyseenalaiseksi. Moni on kokenut sen epäoikeudenmukaiseksi ja kohtuuttomaksi.

On sääli että tutkiva journalismi tuntuu olevan lamassa ja tämäkin keskustelu jatkuu ja jatkuu osatotuuksina eikä mistään löydy sellaista tahoa, jolla olisi resurssit ja halu tarkastella kokonaisuutta. Itse asiassa tämä tuottaa niin hyvin uutisia ja hämminkiä, että valtamedialle se on oikeastaan hyödyllistä ja tuottoisaa.

Harmikseni yleinen keskustelu jatkunee samalla uralla, mutta ainakin yritin.

]]>
24 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249898-aktiivimallin-viikkokatsaus-faktantarkistuksen-nakokulmasta#comments Aktiivimalli Harhaanjohtaminen Harri Jaskari Juha Sipilän hallitus Sininen tulevaisuus Sat, 27 Jan 2018 09:39:22 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249898-aktiivimallin-viikkokatsaus-faktantarkistuksen-nakokulmasta
Timo Soini - oletko ylpeä itsestäsi? http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249724-timo-soini-oletko-ylpea-itsestasi <p>&nbsp;</p><p>Olet tehnyt jotain sellaista, johon vain harvat ovat pystyneet. Olet kasvattanut lähes tyhjästä puolueen, joka nousi suurten joukkoon. Se on suuri saavutus. Sitä on hyvä muistella. Mutta on ymmärrettävä, milloin pitää lopettaa.</p><p>Kansallismielinen käenpoika kasvoi liian suureksi. Tyrkkäsi muut pois pesästä. Sinutkin. Ketterät putoavat jaloilleen, mutta tilit on tasattava. Nyt olet tekemässä sitä, mitä sanoit ettet tekisi. Sanoit , että <em>meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa&nbsp;<strong>noin miljoona ihmistä</strong>&nbsp;suurin piirtein tuhannen euron tuloilla. Siltä porukalta&nbsp;<strong>ei voi</strong>,&nbsp;<strong>ei saa</strong>,&nbsp;<strong>eikä</strong>&nbsp;ole varaa&nbsp;<strong>leikata.&nbsp;</strong></em>Oletko sanojesi mittainen mies?&nbsp;</p><p>Ymmärrä jo. On aika vetää tulppa veneestä ja potkaista se järvelle. Sipilän alaisena teet mitä käsketään. Ei ole sinistä tulevaisuutta, vaan tilinteon hetki. Nyt tai pian.&nbsp;Oletko kumileimasin, vai sanotko että&nbsp;jo riittää.&nbsp;On itsestäsi kiinni,&nbsp;jatkatko Sipilän renkinä. Jos jatkat, niin jäät historiaan miehenä jonka poliittinen ura päättyi viimeistenkin periaatteiden myymiseen. Tilipussia se toki lihottaa. Mutta sininen tulevaisuus ei horisontissa häämötä. Laivanne on jo karilla ja vain jokunen rotta ehtii vielä pelastautua.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Jos muukin kuin huumori kiinnostaa, niin palautetta voi lähettää osoitteeseen&nbsp;<a class="mailto" href="mailto:vpleivo@gmail.com"><u>vpleivo@gmail.com</u></a></p><p><br />Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/KitinaaNalakamaasta" target="_blank"><u>Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani.</u></a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/Veli-Pekka-Leivo-256153654500775/" target="_blank"><u>Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo</u></a>&nbsp;- siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Olet tehnyt jotain sellaista, johon vain harvat ovat pystyneet. Olet kasvattanut lähes tyhjästä puolueen, joka nousi suurten joukkoon. Se on suuri saavutus. Sitä on hyvä muistella. Mutta on ymmärrettävä, milloin pitää lopettaa.

Kansallismielinen käenpoika kasvoi liian suureksi. Tyrkkäsi muut pois pesästä. Sinutkin. Ketterät putoavat jaloilleen, mutta tilit on tasattava. Nyt olet tekemässä sitä, mitä sanoit ettet tekisi. Sanoit , että meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa noin miljoona ihmistä suurin piirtein tuhannen euron tuloilla. Siltä porukalta ei voiei saaeikä ole varaa leikata. Oletko sanojesi mittainen mies? 

Ymmärrä jo. On aika vetää tulppa veneestä ja potkaista se järvelle. Sipilän alaisena teet mitä käsketään. Ei ole sinistä tulevaisuutta, vaan tilinteon hetki. Nyt tai pian. Oletko kumileimasin, vai sanotko että jo riittää. On itsestäsi kiinni, jatkatko Sipilän renkinä. Jos jatkat, niin jäät historiaan miehenä jonka poliittinen ura päättyi viimeistenkin periaatteiden myymiseen. Tilipussia se toki lihottaa. Mutta sininen tulevaisuus ei horisontissa häämötä. Laivanne on jo karilla ja vain jokunen rotta ehtii vielä pelastautua.

 

 

 

 

 

 

Jos muukin kuin huumori kiinnostaa, niin palautetta voi lähettää osoitteeseen vpleivo@gmail.com


Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani. 

 

Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo - siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa. 

]]>
19 http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249724-timo-soini-oletko-ylpea-itsestasi#comments hallitus Huumoria Sininen tulevaisuus Timo Soini Uuvatit Fri, 26 Jan 2018 04:51:00 +0000 Veli-Pekka Leivo http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249724-timo-soini-oletko-ylpea-itsestasi
SOTE VALINNAN VAPAUS ON KASVUN MAHDOLLISUUS YRITTÄVILLE http://mattitorvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249797-sote-valinnan-vapaus-on-kasvun-mahdollisuus-yrittaville <p>YRITTÄJÄHENKINEN HEI, SOTE VALINNANVAPAUS TULEE OLETKO VALMIS</p><p>Tässä sinulle rehti bisnes</p><p>Soteuudistus mullistaa suomalaisen yritystoiminnan. Mullistus merkitsee sitä, että tulevaisuudessa erilaiset innostuneet ja kasvuhakuiset yritykset ja yrittäjähenkiset ihmiset saavat aivan uuden kasvupohjan. Kasvupohja tarjoaa elintilaa monenlaiselle yritystoiminnalla ja innovaatiolle. Soteuudistus ei ole pelkästään sosiaali- ja terveysalaa edustavien yritysten kasva-alusta, vaan hyvin paljon muuta. Me Siniset haluamme olla osaltamme vaikuttamassa siihen, että nimenomaan kotimaiset pienet ja keskisuuret yritykset voivat sekä ymmärtävät ryhtyä jo valmistelemaan uutta aikaa ja kasvua. Sotevalinnanvapaus tuo sen mahdollisuuden.</p><p>Tämän hallituksen Sinisten toimijoiden ohjelma kohdentuu tärkeältä osaltaan kotimaisen yritystoiminnan tukemiseen. Me haluamme vaikuttaa siihen, että pienyrityksillä on mahdollisuus menestyä ja kasvaa tulevaisuuden Suomessa. Yrittäjyys on luotava mahdollisuudeksi, josta nousee tulevaisuuden kasvuyrityksiä. Me haluamme vahvistaa pienten yritysten kilpailukykyä ja menestymisen edellytyksiä. &nbsp;Tämä merkitsee avointa vuorovaikutusta yritystoimijoihin ja yrittäviin ihmisiin. Meidän on luotava mahdollisuus siihen, että he, yrittävät ihmiset löytävät sisäisen yrittäjyyden.</p><p>Siniset haluavat auttaa yrittäviä ihmisiä tai jo toimivia yrityksiä, joiden on hyvä nähdä tämän hallituksen valinnanvapaus positiivisena mahdollisuutena. Positiivinen mahdollisuus merkitsee valinnanvapauden tarjoamaa uutta menestyksen tietä. Menestyksen mahdollisuuden löytäminen merkitsee yhteiskunnalle velvollisuutta ryhtyä panostamaan yrittäjyyden kasvatus- ja koulutus mahdollisuuksiin. On panostettava ja samalla luotava uudenlaisia yrittäjyyttä tukevia koulutuksia, liike-elämän eri alueilla niin että pk yritykset ja tulevaisuuden yrittäjät voivat niitä hyödyntää. Tämä korostaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen velvollisuutta täydentää opetusta sekä koulutus tukemaan tulevaa sote-maakuntaa.</p><p>Edellytysten luominen merkitsee sitä, että yrittävä ihminen saa koulutusta ja opetusta, voidakseen ottaa vastaan kasvun haasteet. Kasvun haasteet ja mahdollisuudet on kyettävä koulutuksen ennakoimaan. Tämä merkitsee sitä, että yrittäville tai sellaiseksi itsensä kokeville on tarjolla mahdollisuuksia. Yritystoiminnan mahdollisuudet luodaan Sinisillä ajatuksilla, ei illuusiolla ja höttöpuheilla vaan aidolla avulla. Aito yhteiskunnan apu on koulutuksen ja opetuksen lisäksi myös paljon muuta.</p><p>Kasvua ja työllisyyttä syntyy vireän yritystoiminnan kautta. Vireä yritystoiminta merkitsee meidän Sinisten mielestä kykyä ja taitoa verkottua. Yritysten on kyettävä luomaan yhteistyötä keskenään sekä maakunnallisten ja alueellisten julkisten toimijoiden kanssa. Näin voimme tuoda vastapainoa supersuurille, monikansallisille terveysjäteille. Menestys syntyy siis osaavien, verkottuvien ja suomalaisia arvoja korostavien yrittäjien ja yritysten toimesta. Soten valinnanvapaus on siis suunnaton mahdollisuus, jossa kasvuhakuiset ja kestävää kehitystä hakevat yritykset tulevat menestymään. Syntyy hyvin suuri mahdollisuuksien maailma, jossa vain taivas on rajana ja kattona.</p><p>Me Siniset luomme positiivista ja myönteistä yhteiskuntaa. Sote- ja maakuntauudistus ovat esimerkkejä siitä kuinka me Siniset olemme ottaneet vastuun tulevaisuuden kehittämisestä. Me emme halua jämähtää yhteen asiaan tai menneisyyteen, vaan katsomme uuteen maailmaan. Uusi aika on maailman muutosten hyväksymistä&nbsp; ja muutoksen ottamista omiin käsiin.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> YRITTÄJÄHENKINEN HEI, SOTE VALINNANVAPAUS TULEE OLETKO VALMIS

Tässä sinulle rehti bisnes

Soteuudistus mullistaa suomalaisen yritystoiminnan. Mullistus merkitsee sitä, että tulevaisuudessa erilaiset innostuneet ja kasvuhakuiset yritykset ja yrittäjähenkiset ihmiset saavat aivan uuden kasvupohjan. Kasvupohja tarjoaa elintilaa monenlaiselle yritystoiminnalla ja innovaatiolle. Soteuudistus ei ole pelkästään sosiaali- ja terveysalaa edustavien yritysten kasva-alusta, vaan hyvin paljon muuta. Me Siniset haluamme olla osaltamme vaikuttamassa siihen, että nimenomaan kotimaiset pienet ja keskisuuret yritykset voivat sekä ymmärtävät ryhtyä jo valmistelemaan uutta aikaa ja kasvua. Sotevalinnanvapaus tuo sen mahdollisuuden.

Tämän hallituksen Sinisten toimijoiden ohjelma kohdentuu tärkeältä osaltaan kotimaisen yritystoiminnan tukemiseen. Me haluamme vaikuttaa siihen, että pienyrityksillä on mahdollisuus menestyä ja kasvaa tulevaisuuden Suomessa. Yrittäjyys on luotava mahdollisuudeksi, josta nousee tulevaisuuden kasvuyrityksiä. Me haluamme vahvistaa pienten yritysten kilpailukykyä ja menestymisen edellytyksiä.  Tämä merkitsee avointa vuorovaikutusta yritystoimijoihin ja yrittäviin ihmisiin. Meidän on luotava mahdollisuus siihen, että he, yrittävät ihmiset löytävät sisäisen yrittäjyyden.

Siniset haluavat auttaa yrittäviä ihmisiä tai jo toimivia yrityksiä, joiden on hyvä nähdä tämän hallituksen valinnanvapaus positiivisena mahdollisuutena. Positiivinen mahdollisuus merkitsee valinnanvapauden tarjoamaa uutta menestyksen tietä. Menestyksen mahdollisuuden löytäminen merkitsee yhteiskunnalle velvollisuutta ryhtyä panostamaan yrittäjyyden kasvatus- ja koulutus mahdollisuuksiin. On panostettava ja samalla luotava uudenlaisia yrittäjyyttä tukevia koulutuksia, liike-elämän eri alueilla niin että pk yritykset ja tulevaisuuden yrittäjät voivat niitä hyödyntää. Tämä korostaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen velvollisuutta täydentää opetusta sekä koulutus tukemaan tulevaa sote-maakuntaa.

Edellytysten luominen merkitsee sitä, että yrittävä ihminen saa koulutusta ja opetusta, voidakseen ottaa vastaan kasvun haasteet. Kasvun haasteet ja mahdollisuudet on kyettävä koulutuksen ennakoimaan. Tämä merkitsee sitä, että yrittäville tai sellaiseksi itsensä kokeville on tarjolla mahdollisuuksia. Yritystoiminnan mahdollisuudet luodaan Sinisillä ajatuksilla, ei illuusiolla ja höttöpuheilla vaan aidolla avulla. Aito yhteiskunnan apu on koulutuksen ja opetuksen lisäksi myös paljon muuta.

Kasvua ja työllisyyttä syntyy vireän yritystoiminnan kautta. Vireä yritystoiminta merkitsee meidän Sinisten mielestä kykyä ja taitoa verkottua. Yritysten on kyettävä luomaan yhteistyötä keskenään sekä maakunnallisten ja alueellisten julkisten toimijoiden kanssa. Näin voimme tuoda vastapainoa supersuurille, monikansallisille terveysjäteille. Menestys syntyy siis osaavien, verkottuvien ja suomalaisia arvoja korostavien yrittäjien ja yritysten toimesta. Soten valinnanvapaus on siis suunnaton mahdollisuus, jossa kasvuhakuiset ja kestävää kehitystä hakevat yritykset tulevat menestymään. Syntyy hyvin suuri mahdollisuuksien maailma, jossa vain taivas on rajana ja kattona.

Me Siniset luomme positiivista ja myönteistä yhteiskuntaa. Sote- ja maakuntauudistus ovat esimerkkejä siitä kuinka me Siniset olemme ottaneet vastuun tulevaisuuden kehittämisestä. Me emme halua jämähtää yhteen asiaan tai menneisyyteen, vaan katsomme uuteen maailmaan. Uusi aika on maailman muutosten hyväksymistä  ja muutoksen ottamista omiin käsiin.

 

]]>
0 http://mattitorvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249797-sote-valinnan-vapaus-on-kasvun-mahdollisuus-yrittaville#comments Kasvu Maakunta- ja soteuudistus Sininen tulevaisuus Sote-uudistus valinnanvapaus Yrittäjyys Thu, 25 Jan 2018 18:59:37 +0000 Matti Torvinen http://mattitorvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249797-sote-valinnan-vapaus-on-kasvun-mahdollisuus-yrittaville