Viisauksia ihmisen Elosta Suoraa ja kriittistä puhetta politiikasta

Kaikki blogit puheenaiheesta Terveyserot

Asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeästi ikääntyneisiin

Keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallitus korotti terveydenhuollon asiakasmaksuja vuonna 2016 kerralla melkein 30 %. Tuore Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus osoittaa, että ikääntyneiden köyhyys on luultua yleisempää, kun terveyteen käytettyjä menoja otetaan huomioon.

Liikunnan ilo ei saa olla euroista kiinni

Liikunnan harrastamisen kalleudesta puhutaan tasaisin väliajoin. Väitteet hintojen noususta eivät valitettavasti ole tuulesta temmattuja.

Miksi juuri nyt puhutaan suomalaisesta köyhyydestä?

Heinäkuussa työväestö pääsääntöisesti lomailee. Ylen puheradion toimittajatkin hämmästelivät, missä kaikki ovat. kun omaa varjoaankin jo joutuu pelästymään.

Myös valtakunnan päättäjät lomailevat. Yritysten suurvisiirit lomailevat. Mökkikulttuuri on voimissaan, kuten merenkäynnin purjehtijat, joiden suuret, mahtipurjeet etsivät vertaistaan.

Jostain syystä, tapaan ihmisiä, joilla ei ole lomaa. He ovat juuri työnsä aloittaneita tai sijaisia. He ylläpitävät toimivaa yhteiskuntaa. He saavat palkkaa ja maksavat ruokansa - jopa asumisensa.

Päätösten ennakkoarvioinnin tärkeydestä

Uusi hallitusohjelma on herättänyt suurta huolta  kansalaisten keskuudessa. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat kipeimmin juuri vähäosaisiin, pienituloisiin, lapsiin ja vanhuksiin.  Naisten ja miesten  tasa-arvonäkökohdat on ohjelmassa ohitettu vain maininnalla tasa-arvon toteutumisesta.

Tasa-arvoa terveyteen

Vaikka suomalaisten terveydentila on kohentunut vuosien varrella, osa ihmisistä voi huonosti. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on ollut poliittisena tavoitteena jo vuosikymmeniä ilman merkittäviä tuloksia. Yhteiskuntamme on jakautunut hyvä- ja huono-osaisiin. Terveyserot ovat entisestään kasvaneet, mikä huolestuttaa lääkäriä kovasti. Esimerkiksi työttömyys on merkittävä eriarvoistumista ja myös terveyseroja lisäävä tekijä.

Terveyttä tasapuolisesti

 Eduskuntavaalit lähenevät jo kovaa vauhtia ja monet pohtivat omia vaaliteemojaan. Vaalien ykkösteemaksi nousee luonnollisesti talous ja työllisyys. Onhan meillä niissä paljon parannettavaa. Talouskasvuun tarvitaan kuitenkin hyvinvoivia ihmisiä. Terveydenhoitajana minulle kaikista lähinnä sydäntä on ihmisten terveys ja hyvinvointi. Mielestäni väestön hyvinvointi tuleekin olla poliittisen päätöksenteon keskeisin tavoite.

Ruotsin Raha seuraa potilasta- malli lisää kansalaisten epätasa-arvoa

Kokoomusministeri Räty ajaa Ruotsissa toimivaa  Raha seuraa potilasta -mallia. Perusteluina mm. potilaan valinnanvapaus, tasa-arvo, jonojen lyhentyminen ja terve kilpailu palvelujen tuottajien välillä. Rahoitus Ruotsin mallissa on keskitetty verotus maakäräjillä, joita Ruotsissa on 20. Potilaalla on "rahasäkki", josta maakäräjät täyttää 70%. Loppu tulee valtionavusta ja asiakasmaksuista. Raha käytännössä seuraa potilasta sille palveluntuottajalle, jonka potilas itse valitsee.

Tuloerojen kasvua pitää torjua

 

Kevään aikana on keskusteltu, pitääkö tuloerojen kasvua torjua.  Laajasti on hyväksytty, että yhteiskunta, jossa tuloerot ovat pienet, voi  parhaiten. Liian suuret tuloerot heijastuvat herkästi yhteiskunnallisena levottomuutena. Tuloerot ovat suorassa suhteessa myös terveyseroihin, matalammissa tuloluokissa  sairastavuus on suurempaa puhutaan sitten  fyysisistä tai mielenterveyden ongelmista.

Helsingin on tartuttava terveyserojen takana olevaan eriarvoistuuteen

Helsingin valtuuston kevään viimeiseen kokoukseen tulee ensi keskiviikkona käsittelyymme tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus, joka sisältää monesta n

HK:n Sininen ja keskikalja luovat Suomeen terveysvajeen

Kestävyysvaje on sanana melkoinen mörkö, joka on noussut kuvaamaan julkisen talouden kehnoa tilaa. Korjattavaa siinä on, mutta lähtökohdaksi on otettava kyse siitä, että meillä on verotusvaje. Suomessa rikkaat ovat päässet hyötymään rutkasti kokonaisveroasteen laskemisen muodossa, mutta ahneuden valloissaan monet Risto E.J. Penttilä haluavat aina vain lisää veroadressien muodossa. Hänelle kuunneltavaksi tämä biisi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä