Viisauksia ihmisen Elosta Suoraa ja kriittistä puhetta politiikasta

HBL: Byråkrati inte lika med demokrati

(Mielipidekirjoitus on julkaistu Hufvudstadsbladetissa 12.12.2011)

 

Fredrika Åkerö från Svensk Ungdom och Timo Kontio från Socialdemokratisk Ungdom skriver (HBL 6.12.) om sina uppfattningar om de tre ungdomsförbund som i förra veckan lämnade Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi rf. Våra organisationer blev utmålade som becksvarta konservativa krafter som vill urholka konsensussamhället. Enligt Åkerö och Kontio respekterar vi inte demokrati och samarbete över partigränserna.

Åkerös och Kontios åsikt representerar en typisk synvinkel från vänstersidan: Vi tolererar dem som tycker likadant som vi och även om vi skulle ha samma åsikt måste vi ställa oss på motsatt sida så att ingen ska tro att vi är på samma sida som "becksvarta" konservativa krafter.

Vi tycker att vi som politiska ungdomsförbund hellre borde motivera varför vi är medlemmar i någon icke-offentligrättslig registrerad förening än det att vi inte vill vara det. För att ge rätt bild av våra beslut och för att rätta sakfel vill vi ändå säga varför vi lämnade Allianssi. Politiska ungdomsförbund behöver inte Allianssi med över 100 medlemsorganisationer, för att kunna samarbeta med varandra. Det är inte korrekt att Allianssi skulle vara en självskriven röst åt ungdomarna eftersom alla medlemmar inte får sin röst hörd genom föreningen.

Våra organisationer är fortfarande öppna för samarbete sås om vi har varit även tidigare. Vår kritik riktas inte mot Allianssis medlemsorganisationer och det är inte fråga om höger- eller vänster blockbildning utan de argument som vi har lyft fram delas även av andra ungdomsorganisationer. Samlingspartiets unga, Finlands kristdemokratiska unga och Sannfinländarnas ungdomsorganisation var de enda förbund som vågade göra någonting åt saken.

Till demokrati hör, förutom konsensus, även rätten att rösta med fötterna. Vi gjorde vårt beslut eftersom vi ville visa vad det egentliga problemet med ungdomsarbetet är. Det ser ut som att vi i alla fall lyckats väcka debatt. Det faktum att vi lämnade Allianssi binder inte andra organisationer. Vi ville bara visa att vi inte vill stödja ineffektiv och onödig byråkrati eller utlokalisera våra medlemmars åsiktsmakt till Allianssi eller andra samarbetsorganisationer.


Wille Rydman, Samlingspartiets unga
Simon Elo, Sannfinländarnas ungdomsorganisation
Aki Ruotsala, Finlands kristdemokratiska unga

 

 

Svensk Ungdomin Fredrika Åkerö ja Demarinuorten Timo Kontio kirjoittivat (HBL 6.12.) omia käsityksiään kolmesta nuorisojärjestöstä, jotka erosivat Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jäsenyydestä viime viikolla. He maalasivat allekirjoittaneet järjestöt "patamustiksi" konservatiivisiksi organisaatioiksi, jotka tuhoavat konsensusyhteiskunnan. Åkerön ja Kontion mukaan emme kunnioita demokratiaa ja yhteistyötä yli puoluerajojen.

Åkerön ja Kontio näkökulma edustaa tyypillistä vasemmistonäkökulmaa: suvaitsemme niitä, jotka ovat kanssamme samaa mieltä ja jos olemmekin asiasta samaa mieltä, meidän tulee asettua kysymyksessä periaatteellisesti eri kastiin, ettei meitä vain tavattaisi "patamustassa" konservatiivisessa seurassa.

Mielestämme meidän tulee järjestöinä perustella enemmän sitä, miksi olemme jäsenenä jossain ei- julkisoikeudellisessa rekisteröidyssä yhdistyksessä, ei sitä, miksi emme ole. Kuitenkin selvyyden saamiseksi ja asiavirheiden korjaamiseksi on hyvä vielä avata sitä, miksi lähdimme Allianssista. Poliittiset nuorisojärjestöt eivät tarvitse yli 100-jäsenjärjestön Allianssia tehdäkseen yhteistyötä toistensa kanssa. On väärin ajatella, että Allianssi olisi itseoikeutettu nuorten ääni, koska kaikki jäsenet eivät edes saa järjestössä ääntään kuuluviin.

Järjestöjemme ovet ovat edelleen auki yhteistyölle, kuten tähänkin asti. Oma kritiikkimme ei olekaan kohdistunut Allianssin jäsenjärjestöihin eikä kyseessä ole jako oikeistoon ja vasemmistoon, vaan esille nostamamme ongelmat on todettu laajasti muuallakin nuorisojärjestöissä. Kokoomusnuoret, Kristillisdemokraattiset Nuoret ja Perussuomalaiset Nuoret olivat ainoat riittävän rohkeat toimijat, jotka uskalsivat tehdä asialle jotain.

Demokratiaan kuuluu konsensuksen ohella myös jaloilla äänestäminen. Me teimme päätöksemme näyttääksemme, että missä nuorisotoimen todelliset ongelmat ovat. Näköjään olemme onnistuneet keskustelun herättämisessä. Tekemämme päätös erota Allianssista ei kitenkaan sido muita järjestöjä. Me vain emme halua tukea jäsenyydellämme tehotonta ja turhaa byrokratiaa tai ulkoistaa jäsenistömme mielipidevaltaa Allianssille tai muulle yhteistyöjärjestölle.Wille Rydman, Kokoomuksen nuorten liitto

Simon Elo, Perussuomalaiset Nuoret 

Aki Ruotsala, Kristillisdemokraattiset Nuoret

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset