Viisauksia ihmisen Elosta Suoraa ja kriittistä puhetta politiikasta

Suomi tiukentaa kansallista turvapaikkapolitiikkaa

Hallituksen julkistama turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma tiukentaa Suomen linjaa ennennäkemättömällä voimalla. Avoimien ovien vasemmisto-oppositiolle tulee runsaasti nieltävää ja tiukempaa linjaa vaatineelle kansalle aihetta tyytyväisyyteen. Suomella on hallitus, joka ei vain puhu penkistä, vaan toimii kentällä.

Maahan tuleva turvapaikanhakija sijoitetaan ensin järjestelykeskukseen. Järjestelykeskuksessa vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä muita sosiaalietuuksia. Työikäisille turvapaikanhakijoille järjestetään työtehtäviä vastaanottokeskuksessa tai sen sijaintikunnassa. Hallituksen linjaus käytännössä tarkoittaa Siirtolaiskriisi-kirjassa esittämääni ja vaatimaani työvelvoitetta, joka ei vaikuta normaaleihin työmarkkinoihin ja jota tehdään vastineeksi saadusta avusta ja ylläpidosta. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoraha korvataan tarvittaessa vaate- ja ruokakupongeilla.

Hallitus parantaa vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuutta. Vastaanottokeskuksille laaditaan järjestyssäännöt, joissa turvapaikanhakijalla on päivittäinen ilmoittautumisvelvollisuus vastaanottorahan edellytyksenä. Turvapaikanhakijoilta edellytetään suomalaisten perussääntöjen "tutkintoa" sekä valvontaa tehostetaan lisäämällä vartiointiliikkeiden ja järjestyksenvalvojien hyödyntämistä. Toiminnaltaan erilaisille vastaanottokeskuksille määritellään hyväksyttävä kustannustaso. Hallitus laatii myös selvityksen turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksesta sisäiseen turvallisuuteen ja kustannuksiin.

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvajärjestelmää suunnitellaan ministeri Hanna Mäntylän (ps) johdolla muuttamiseksi siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, vaan heillä on oma erillinen kotouttamisjärjestelmä. Turvapaikanhakijan tuen taso on alhaisempi kuin työmarkkinatuen taso sekä vahvasti vastikkeellinen edellyttäen aktiivista osallistumista kotouttamistoimenpiteisiin. Tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautumisvelvollisuus työvoimaviranomaiselle.

Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat annetaan jatkossa vain määräaikaisina. Tämäkin vastaa Siirtolaiskriisi-kirjassa esittämääni linjaa. Ennen pysyvän oleskeluluvan myöntämistä tarkistetaan lähtömaan tilanne ja lähtömaan turvallisuustilanteen parannuttua oleskelulupa peruutetaan. Oleskelulupien omatoimisen uudelleentarkastelun perustana ovat lähtömaiden turvallisuustilanteen tarkistukset kaksi kertaa vuodessa.

EU:n perheenyhdistämisdirektiiviä aletaan Suomessa soveltamaan täysimääräisesti. Perheenyhdistämisdirektiivin osalta on erityisesti muistettava, että toimeentulo- ja sosiaalitukiriippumattomuusedellytysten lisäksi myös asumisaika- ja asuntoedellytys sekä ikäraja- ja kielitaitovaatimus puolisoiden perheenyhdistämisissä otetaan käyttöön.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille perustetaan erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin, joista liikkumista rajoitetaan. Hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää enää valituksen käsittelyajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti, jollei KHO toisin määrää.

Hallitus arvioi Afganistanin turvallisuustilanteen uudelleen, kuten on jo tehty Irakin ja Somalian kohdalla. Suomi tarjoaa aktiivisesti vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta ja tehostaa käynnissä olevalla hankkeella kansainvälisen lainsäädännön rajoissa EU:n ulkopuolelta peräisin olevien törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistumista. 

Hallitus pitää Venäjää kansainvälisten sitoumustensa perusteella turvallisena turvapaikkamaana, joten niin Venäjältä kuin muualtakin tulevat ilmeisen perusteettomat hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä. Kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiset pannaan nopeasti täytäntöön.

Suomi kriminalisoi YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistumisen sekä matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen. Edellisen jälkeen säädetään mahdollisuus mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä. Hallitus selvittää mahdollisuuden määrätä maahantulokielto ulkomailla oleskelevalle eli käytännössä kyse on vaatimastani porttikiellosta todistetusti terrorismiin osallistuville.

Suomi edellyttää Dublin-järjestelmän toimivuuden palauttamista siten, että jokainen turvallinen Euroopan kauttakulkumaa rekisteröi omat turvapaikkahakijansa. Mikäli Dublin-järjestelmän toimivuutta ei kyetä palauttamaan, hallitus valmistautuu poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin vastaavien vaikutusten varmistamiseksi. Jos kansainvälisiä toimia ei pian saada, tarvitaan kansallisia päätöksiä.

Hakijoiden lähtömaihin tiedotetaan aktiivisesti Suomen turvapaikkapolitiikan tiukentumisesta ja realistisesta nykytilanteesta, jotta ihmissalakuljettajat eivät voi satuilla pohjoisen löysäkätisestä ihmemaasta.

Hallitus ja perussuomalaiset ovat valmiita tarkistamaan linjauksia jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Suomen lyhyen aikavälin tavoitteena on katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahamme ja saada turvapaikkakustannukset hallintaan sekä kotouttaa tehokkaasti turvapaikan saaneet.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

22Suosittele

22 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka

Mieleen nousee Saksin vaaliruhtinaan ylihovisaarnaaja Philipp Jacob Spener, jonka tunnetuin teos oli v. 1675 julkaistu Pia Desideria, suomeksi Hurskaita toiveita.

Eero Mattila

Hyvä juttu. Kiitos!
- Nyt suomalaisilta virkamiehiltä edellytetään tervettä järkeä ja inhimillistä harkintaa!
- Työperäinen maahanmuutto saisi samaan aikaan helpottua.
- Työ- opiskeluvelvoitetta voisi ulottaa myös jo maassa oleviin positiivisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin.
- Mielestäni olisi oikeudenmukaista, että ei lähdettäisi karkoittamaan maasta sellaisia ihmisiä, joilla ei ole pakolaisstatusta mutta on työpaikka ja vakaa aikomus elättää itsensä omalla työllään. Heihin voitaisiin toivon mukaan soveltaa normaaleja maahanmuuttovaatimuksia:

1) hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja;

2) hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;

3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat;

4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja

5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Eero, kirjoitat " Mielestäni olisi oikeudenmukaista, että ei lähdettäisi karkoittamaan maasta sellaisia ihmisiä, joilla ei ole pakolaisstatusta mutta on työpaikka ja vakaa aikomus elättää itsensä omalla työllään. Heihin voitaisiin toivon mukaan soveltaa normaaleja maahanmuuttovaatimuksia:"

Ei kyseinen henkilö ole voinut tulla maahan turvapaikanhakijana. Kyllä hänen on tultava normaalisti työnhakijana. Ei ole oikeutettu vapaaseen ylöspitoon vaan on täysin kustannettava oma elämisensä täällä. Sitä paitsi hänen tulee hakea oleskelulupaa jo lähtömaassa. http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekij...

http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekij...

http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyonteko_...

Eero Mattila

Kyllä turvapaikanhakija voi tehdä työtä, jos hänellä on työlupa. Tarkoitin "pakolaisstatuksella" myönteistä turvapaikkapäätöstä. Ennen myönteistä päätöstä turvapaikanhakija ei virallisesti ole edes pakolainen.
- Olen itsekin palkannut tällaisia henkilöitä. Ja mielestäni ihmiset, jotka haluavat tehdä työtä ja hakeutuvat töihin voisi kyllä siitä hyvästä palkita. Työhön hakeutumiseen voisi jopa kannustaa...
- Viranomaisten työlupa-päätökset tulisi tehdä johdonmukaisesti, eikä niitä pidä pätkiä ilman perustavaa syytä. Tiedän tapauksia, joissa työsuhde ja siihen liittyvä asunto on katkaistu Suomen viranomaisten toimesta useaan otteeseen. Lopulta henkilö jäi suomalaisen sosiaaliturvan varaan ja tämä ei ole toivottavaa viranomaismenettelyä.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Tämä alkaa olemaan asiaa. Toivottavasti menee myös läpi eduskunnassa ja saadaan nopeasti voimaan ja käytäntöön. Oppositio tosin taitaa tehdä kaikensa tämän kaatamiseksi.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Onko edes mahdollista perua kansalaisuutta keneltäkään? Silloinhan kansalaisuus pitäisi voida perua keneltä vain. Eikä kansalaisia voi myöskään kieltää palaamasta kotimaahansa.

Käyttäjän JariMartikainen kuva
Jari Martikainen

Kansalaisuus voidaan peruuttaa esityksen mukaan vain kaksoiskansalaisilta. Näinhän tehdään jo useissa maissa.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Siinä tapauksessa kaksoiskansalisen kansalaisuudella ei olisi samanlaista arvoa kuin muilla kansalaisilla. Kakoiskansalaiset eivät olisi siltä osin yhdenvertaisia.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #7

Karo kyllä kansalaisuuden on voinut menettää tietyistä syistä. Ne syyt käyvät ilmi tästä migrin linkistä; http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus/kansalaisu...

Ja tässä nykyinen lainsäädäntö kansalaisuuden menetteämisestä;
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/2003035...

Hallituksella on valmisteilla lakimuutos, jossa törkeistä rikoksista voi myös menettää kaksoiskansalaisuuden.

Muuten eikös tuo kaksioiskansalaisuus ole tavallaan etu meihin muihin verrattuna joilla on vain Suomen kansalaisuus?

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #10

"Muuten eikös tuo kaksioiskansalaisuus ole tavallaan etu meihin muihin verrattuna joilla on vain Suomen kansalaisuus?"

Kansalaisilla on myös velvollisuuksia. Olen kuullut puhuttavan eräästä kanadalaisesta, joka tuli tänne käymään asepalveluksen. Hänen oli pakko tai muuten hän menettäisi kansalaisuutensa.

Tuo kansalaisuuden menettäminen liittyy väärien tietojen antamiseen ja sillekin on takaraja. Jos vääriä tietoja ei ole annettu, niin kansalaisuutta ei voi perua.

Hallitus tuottaa taas päänvaivaa perustuslakiasiantuntijoille.

Käyttäjän JariMartikainen kuva
Jari Martikainen

"Perheenyhdistämisdirektiivin osalta on erityisesti muistettava, että toimeentulo- ja sosiaalitukiriippumattomuusedellytysten lisäksi myös asumisaika- ja asuntoedellytys sekä ikäraja- ja kielitaitovaatimus puolisoiden perheenyhdistämisissä otetaan käyttöön."

Hyvältähän tuo väitteesi kuulostaa, mutta ei näytä pitävän paikkaansa. Hallituksen ko.ohjelmasta: "Tiukennamme perheenyhdistämisen kriteerejä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista"
Eli ikäraja- ja kielitaitovaatimuksia ei taida tulla.

Lisäksi perheenyhdistämisen tiukennukset eivät koske pakolaisstatuksen saaneita, joita on tällä hetkellä suurin osa myönteisen turvapaikkapäätöksen saajista. Toisaalta tiukennus koskee myös Suomen kansalaisten perheenyhdistämistä.

Työtön kantis ei siis jatkossa saa ulkomaalaista puolisoaan Suomeen, mutta työttömältä pakolaisstatuksen saaneelta afgaanilta se kyllä onnistuu.

Käyttäjän toimikankaanniemi kuva
Toimi Kankaanniemi

Nyt hallitus on ottanut maahanmuuton hallintaan. Se on erittäin tärkeää.

Perussuomalaiset on vaatinut tätä koko syksyn, mutta jossakin on ollut käsijarru päällä ja katse peruutuspeilissä.

Päätökset pannaan täytäntöön ja Suomi palaa päiväjärjestykseen.

Tällaista muutosta ei olisi saatu aikaan punavihreiden toimesta.

Kiitos ministerit Lindström ja Mäntylä ja koko hallitus!

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Itse lapusta oleellinen kohta :

"Neuvottelut Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa kahdenvälisten palautussopimusten osalta pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti; lisäksi Suomi edellyttää komissiolta nopeita toimenpiteitä Irakin ja Somalian osalta EU:n yhteisten palautussopimusten aikaansaamiseksi."

Vaikea on palauttaa jos lähtömaa ei ota takaisin ja kun 30000:sta tulijasta 85% on näistä kolmesta maasta. Toivottavasti sopimukset saadaan aikaan ....

Käyttäjän JariMartikainen kuva
Jari Martikainen

Valtioilla on velvollisuus ottaa takaisin oman maansa kansalainen. Suomen pitäisikin estää kaikkien ko.maiden kansalaisten maahantulo kunnes nämä maat alkavat kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. On täysin järjeton tilanne, että kaikki sopimukset ja suositukset koskevat Suomea ja muut maat pyyhkivät niillä persettään koko ajan.

Jukka Nieminen

Höpö höpö. Näitä perustetaan keskustan kannatusalueille koska kunnallisavustukset kiiltää silmisssä ja paikallinen elinkeinoelämä diggaa. Kunnallismafiat jo hieroo käsiään kun aattelee et siinä on vieläpä ilmaista remonttityövoimaa.

oleskelulupakin myönnetään pikapalautuksen sijasta neljäksi vuodeksi koska kunnallisavustukset on sen mittaiset.

Lyhyesti sanoen, keskusta ja sen kainalossa viihtyvät persut on kroonikoitsemassa ongelmaa ja luomassa siitä pitkäkestoista juttua. mutta politiikot on vähän sellaista väkeä että kun ne luo pakolaisaallosta pysyvää instituutiota, ne samaan aikaan kertoilee kannattajakunnalleen kuinka ny ollaan panemassa toppi tälle jutulle.

Mun mielestä kannattaa politiikkoja aina kattella tekojensa eikä puheidensa mukaaan.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mikään ei oo koskaan hyvää, jos sen päätöksen on tehnyt puolue jota en siedä :)

Suomalainen yhteistyön henki on voimissaan!

Jukka Nieminen

"Mikään ei oo koskaan hyvää, jos sen päätöksen on tehnyt puolue jota en siedä :)"

Sanottakoon tähän että olen tainnut kritisoida tätä kriisinhoitoa jo alusta asti, vaikka kritiikkini ei itse tulokkaisiin saakka olekaan yltänyt. Tämä on ollut todella amatöörimäinen operaatio ja sen kaikki virheet kumuloituu siihen että tässä tehdään enemmän keskustalaista aluepolitiikkaa kun onnistunutta pakolaispolitiikkaa. Persut on siinä mokailleet sivussa kaikenlaista.

On tässä hyvääkin, on tulossa nuo järjestelykeskukset ja haistoin heti että idea on allekirjoittaneelta otettu. näemmä joku vaikutusvaltainen on tutustunut blogiini ja nähnyt että tuossahan on toimiva idea. nyt se on sit kirjattu hallitusohjelmaan. tästä oppii että kyl rivikansalainenkin vaikuttaa asioihin jos esittää toimivia ideoita eikä tyydy taivastelemaan nykymeininkiä.

mutta muuten tää kokonaiskuva tässä keskustalaisessa hallitusohjelmassa johtaa seuraaviin asioihin. Maakunnissa pakolaisia ei haluta saada menemään töihin, koska ne täytyy saada lähtemään aikanaan pois. Kaikki työllistämisyritykset on ihan turhaa hommaa. Sitten ne on noissa laitoksissa vuosia turhanpantteina ja niille opetetaan kädestä pitäen miten nostetaan kaikki mahdolliset tuet, että paikkakunnalle jäis enemmän rahaa. Tämä on näin tehtävä koska myös kunta siinä ympärillä sossuilee niiden avulla valtiontukia. Jos tätä kestää se viis vuotta niin se sukupolvi, mikä joutuu sinä aikana oppiin pärjäileen omillaan ei kyllä työllisty koskaan.

On ironista sanoa mutta jos tän kriisin hoidossa olis arkkitehteinä jotkut Vihreät niin ne kauhistelis moista hyväksikäyttöä ja sosiaalista syrjäyttämistä, eikä tekis missään tapauksessa näin epäonnistunutta pakolaispolitiikkaa. mutta vatuloidaan nyt virheillä muutama vuosi niin pääsenpähän sanoon että mitäs minä sanoin...

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala Vastaus kommenttiin #24

Sitten kun vielä löytyisi ne viisaat, jotka tekisivät paaaaaljon parempia päätöksiä.

Minäkin niin vesi kielellä odotan, että demarit ja vihreät voittaisivat seuraavat vaalit, sehän on jo tullut selväksi, että sitten Suomi pelastuu, kaikki muuttuu hyväksi ja aurinkoiseksi, eikä köyhiä ja eläkeläisiä enää sorreta!

Ihan kuin olisin nämä lupaukset kuullut joskus ennenkin....

Vai sinun blogista, juu tottakai. :)

Jukka Nieminen Vastaus kommenttiin #25

Vai sinun blogista, juu tottakai. :)

No mulla on sen tason osaaminen että koko tää pakolaiskriisin surkea tilanne johtuu onnettomista päättäjistä, eli tää on huonon hallituspolitiikan luonnollista seurausta. ja huonommaksi menee.

sitä en sitten tiedä mikä puolue olisi tehnyt asiat paremmin mutta sen tiedän että toiset puolueet olisivat lähteneet varmaan asiassa ihan toiselta pohjalta. Esimerkiksi toimimalla nykyisen kotouttamismallin avulla. Potkineet erittäin nopeasti ulos 20 000 - 25 000 irakilaista ja keskittyneet jäljellejääneiden kielitaitoon, ammattikoulutukseen, säälliseen asumiseen ja hajasijoittamiseen. Viidessä vuodessa olisi nämä irakilaiset jossain tehtaassa haalarit päällä haastamassa silkkaa suomea. Tämä malli tuskin olisi edes saanut aikaan minkäänlaisia mielenilmauksia saati omankädenoikeuksia.

Se olisi ollut yksi tapa toteuttaa tämä asia. mutta nyt päätettiin mennä keskustalais-perusstuomalaisella linjalla jossa heti alkumetreillä ei eroteltu onnenonkijoita ja puhtaasti rikollista ainesta kunniallisista tulijoista, lykättiin kaikki jonnekin hevon takakuuseen laitostumaan ja aiheuttamaan ongelmia, saamaan kantasuomalaiset sotajalalle ja lopuksi vielä kroonikoitsemaan tämä ongelma vuosien mittaiseksi. Hyvä Perusuomalaiset.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #27

Voitko kertoa minulle miten olisi voitu erottaa jyvät akanoista? Siihen vaaditaan se turvapaikkatutkinta eikä se ole mikään nopea prosessi. Ottaen huomioon että Migrin resurssit oli mitoitettu siihen että tänne tulee n 3000 hakijaa vuodessa. Resursseja on lisätty mutta eihän se tapahdu hetkessä ja uudet henkilöt tarvitsevat myös koulutusta. Irakin tilanne on hyvin kompleksi, siellä on rauhallisia alueita mutta toisaalta ISIS on vallanut osan maasta ja jokaisen hakijan tilanne on erilainen.

Mielestäni tähän asti hallitus on toiminut kohtalaisen hyvin. Tämänpäiväinen ulostulo oli kyllä joltain osin aikamoinen rimanalitus.

Jukka Nieminen Vastaus kommenttiin #29

" Voitko kertoa minulle miten olisi voitu erottaa jyvät akanoista? "

Tottakai ne voidaan erottaa. henkilöllisyys todetaan yleisemmin kansainvälisellä poliisiyhteistyöllä ja sitä tietoa voi ihan ostaakin. kotoutusprosessin aikana sit erottuu kuumakallet, alkoholistit ja näpistelijät. Näinhän se toimii koska se on aina näin toiminutkin.

Siitä me ollaan tyystin eri linjoilla mikä on hallituspolitiikan onnistuminen. Meillä on ihan toimiva metodi olemassa joka tähtää tulijoiden kotouttamiseen eli laatupuoleeen.
Keskustalais-perusuomalainen malli taas on keksinyt että jokainen tulokas on rahallinen hyödyke ja on luomassa tälläistä mallia jonka parhain synonyymi lienee ihmiskauppa.

Eero Mattila Vastaus kommenttiin #31

"Koska se on aina näin toiminutkin."
- Onko tämä vitsi? Milloin se on toiminut?
- Pääsääntöisesti turvapaikanhakijat ohjeistetaan tuhoamaan matkustusasiakirjat ennen turvapaikan hakemista. Sitten suomalaiset viranomaiset arpovat tulkkien välityksellä keitä he ovat ja mistä tulevat?
- Vaikea ymmärtää, miten pystyt näkemään tässä keskustalais-perussuomalaisen bisneksen?

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #31

Turvapaikkatutkinnassa ei riitä että selvitetään henkilöllisyys vaan pitää myös selvittää onko henkilö oikeasti vaarassa. Jos kerran resurssit on mitoitettu käsittelemään 3000 hakemusta vuodessa (ja silloin keskimääräinen käsittelyaika on 5 kk) on selvää että kestää paljon kauemmin jos jonossa on 30 000 ihmistä.

Odotin paljon pahempaa silloin elokuussa kun tilanne alkoi, nuivahko uusi hallitus ja kokematon ministeri. Orpo kuitenkin osoittautui paljon paremmaksi kuin mitä alunperin luulin. Hän sai polkaistua pystyyn toistasataa vastaanottokeskusta parissa kuukaudessa, lisätty resursseja turvapaikkatutkintaan, pystytti sen Tornion järjestelykeskuksen jne.

Tämänpäiväinen hallituksen ulostulo oli taas aikamoinen pettymys. Naiset/lapset ei tarvitsekaan turvaa, yritetään luoda jotain kahden luokan sosiaaliturvaa (meillä on kuitenkin enemmän suomalaisia muiden maiden sosiaaliturvan piirissä kuin mitä meillä on mamuja meidän sosiaaliturvan piirissä), lätinää vastikkeellisuudesta (luulisi että ministerit olisivat tietoisia että jo tänä päivänä joudut sitoutumaan toimenpiteisiin jos haluat työmarkkinatukea).

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen

Kiitokset hallitukselle.
Kun nämä toimenpiteet näkevät vielä päivänvalon niin alkaa homma toimimaan.

Niko Sillanpää

Tätä nykyisten tilannetta ei olisi, jos ei olisi käytännössä rajoittamatonta, tässä tapauksessa yksipuolista sopimusta kansainvälisestä suojelusta. Kyseessä ei ole lähialuekriisi tai meitä koskeva kriisi ylipäätään muutoin kuin keinotekoisesti kyseisen sopimuksen mekanismien vuoksi.

On todella korkea aika nostaa pöydälle hallituksessa ja kansainvälisillä areenoilla kyseisen sopimusten (-> lakien) revisoiminen (varauksien lisääminen) tai kansainvälisestä suojelusta luopuminen nykymuodossaan.

Ei ole minkäänlaista järkeä pitää tätä yhteiskuntaa kyseisessä juridisessa pakkopaidassa, vaan vapauttaa veronmaksajat tästä taakasta.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Juridisesti kyllä voitaisiin viedä tp-hakijat pakolaisleireille, sille ei taida olla estettä sopimuksissa.

Voi olla, että joku ei siitä muuten tykkäisi (Merkel/EU) jos pakolaispolitiikassa alkaisi "sooloilla" EU:ssa näin paljon.

Niko Sillanpää

Kun sopimus ei vastaa nykytilannetta, on parempi neuvotella se uusiksi, eikä yrittää laastaroida erilaisilla soveltavilla manöövereillä.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Todellisuudessa mikään ei muutu, tulijoita tulee edelleen 30 000:n vuosivauhtia ja ihmiset joutuvat pelkäämään. Pullahalaajat pistävät pillit pussiin ja muuttavat pois VOK:ien läheisyydestä. Lapset joudutaan kyyditsemään kouluihin, kukaan ei uskalla vilkuilla sivuilleen eikä liikkua pimeän aikaan (80 % ajasta).

Tähän on tultu, eikä hallituksella ollut mitään ratkaisuja. Sori siitä.

Ratkaisukin olisi ollut mahdollinen, mutta hallitus ei siihen halunnut ryhtyä.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Ennen tiukentamista olisi hyvä kysyä Häkämieheltä (EK) onko meillä jo riittävästi reservityövoimaa.

Käyttäjän LasseRyti kuva
Lasse Ryti

CNN:llä pyöri tänään jatkuvasti tieto näytön alaosassa siitä, että Suomi antaa kaikille ilmaiseksi 10 000 dollaria vuodessa.

Olipa oikein ajoitettu tiedonanto Suomelta, näin saadaan Suomi nousuun :(

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

#21. Niinpä. En olisi työvoimapulaa uskonut ihan näin pahaksi kun edelleen rekrytoidaan.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Uskomaton naiivius synnyttää uskomattomat kustannukset. Kun ilmaista rahaa on jaossa, hakijoita löytyy vuoren varmasti. Kun ylläoleva viesti leviää noin tehokkaasti maailmalle, järkevä hallitus varautuisi oitis rajalla käännytyksiin. Saa nähdä, osaako tämä hallitus tälläkään kertaa ennakoida viestiensä vaikutuksia.

Lefa Sundqvist

Nojaa millainen se tiukentaa tulee, saako liikkua vapaasti? Vai pitääkö pelätä...viidakon villit!

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Vähän nurinkurista kun ensin ei haluta taakanjakoa (joka taas pakollinen jos halutaan Dublin-sopimus toimimaan täysin) ja sitten halutaan että pelkästään raja-maat ottavat vastaan näitä turvapaikanhakijoita. Samankaltainen paradoksi on perheenyhdistämisen suhteen. Ensin puhutaan että halutaan ensisijaisesti auttaa naisia ja lapsia ja sitten toisaalta estetään naisten ja lasten pääsyä tänne. Suomen perheenyhdistämislainsäädänöt on jo nykymuodossa tiukka ja täysin linjassa EU:n pakolaisdirektiivin kanssa. Nyt halutaan siis mennä vastoin EU:n suositusta ja vaatia pakolaisilta riittävää toimeentuloa.

Sosiaaliturvan muutokset tuskin menevät läpi sen takia että ovat vastoin perustuslakia. Ja toisaalta toisi aika paljon lisäkustannuksia kun siirretään ihmisiä toimeentulotuen piiriin. Kotoutumistuki on jo vastikkeellinen ja aika lähellä toimeentulotuen tasoa.

Jukka Nieminen

"Vähän nurinkurista"

Ei ollenkaan jos ymmärtää perusuomalaisen pakolaispolitiikan. se nojaa ideaan syrjäyttää nämä tulijat jo alkumetreillä ja eristää heidät ympäröivästä yhteiskunnasta ns. sosiaalisen apartheidin periaatteella. Lopputuloksena on sitten 20 000 passiivista, laitostunutta ja turhautunutta immeistä jotka eivät saa mitään työtä koskaan mistään ja tuntevat ikuista katkeruutta suomea kohtaan. Ei rahaa, ei tekemistä eikä tietenkään perhettä. sitähän yhteiskunnasta syrjäyttäminen käytännössä on. Pitäisikö tämä kehityskulku sitten estää jotenkin, sitähän persut nyt aikovat vatuloida seuraavat viisi vuotta.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

Vaihtoehtona on virallisen totuuden mukaan ollut varma kuolema lähtömaassa. Joutuminen monttuun tai uurnaan, mikä nyt onkaan itse kunkin henkilökohtainen ratkaisu. Toisekseen on nykyisen työmarkkinarakenteen johdosta täysi totuus, että turvapaikanhakijoilla ei ole reaalisia mahdollisuuksia työllistyä ilman kattavaa, pitkäaikaista ja paljon resursseja nielevää uudelleenkoulutusohjelmaa.

Kaikki on, katsos, suhteellista. Tokihan te saatte mielipiteenvapauden nimissä pitää yllä kaikenmaailman apartheid-hömppää nykytilanteessa, jossa yritetään saada aikaan mahdollisimman kustannustehokkaita ja rationaalisia tuloksia.

Seppo Hildén

"Sosiaaliturvan muutokset tuskin menevät läpi sen takia että ovat vastoin perustuslakia."

Ja Bodil se vaan spämmää näitä valheitaan...

Sari Haapala

Aika monta turvapaikanhakijan tekemää raiskausta ja muuta rikosta vaadittiin ennen kuin ryhdyttiin toimiin, jotka olisi pitänyt tehdä heti alussa. Parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Tiukkenukset olisi pitännyt tehdä jo vuosia sitten. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Toinen juttu on, ovatko toimet riittäviä.

Käyttäjän RistoNikander kuva
Risto Nikander

Mielenkiintoista että pikkurikolliset, kapinoijat ja räyhääjät pidetään maassa ja niitä painottanut ja käsitellään eri oikeusasteissa. Rehellisiä ja rauhallisia ja todellisessa turvapaikanhakijoiden tarpeessa olevia erityisesti perheellisiä olisi riittävästi Suomen tarpeisiin

Käyttäjän MikaelHyytiainen kuva
Mikael Hyytiainen

Se suurin kipukysymys: entä jos kielteisen päätöksen saaneita jotka eivät halua palata takaisin, ei saadakaan palautettua lähtömaihin erityisesti Irakiin? Jos näin tapahtuu ja ei vaan saada mitenkään palautettua kun eivät halua, niin...

Mitä jos palautettaisiin nämä kielteisen päätöksen saaneet 'takaisin' pakolaisleireille, esim. Turkkiin? Siis että ei olla pelkästään Irakin kanssa neuvottelemassa palautussopimuksista, vaan myös näiden lähialueiden, erityisesti Turkin. Jos ei muka ole tarpeeksi leirejä siellä tai tarpeeksi hyvät olot olemassa olevilla leireillä, niin sitten Suomi antaa pientä (halpaa) avustusta leireille, ja/tai rakentaa lisää leirejä sinne ja lähettää jopa vähän vaikka omia rauhanturvaajiaan sinne (saavatpa kokemusta nekin). Onpahan siitä ainakin lyhyt matka takaisin kotimaahan kun olot paranevat, ja ovat siellä sitten vartioituina ja turvattuina.

Käykö näin? Jos ei, niin miten niin ei, miksi ei, ja miksei muka saisi toimimaan tällä tavoin? (Muuten oli ihan ok linjauksia, kunhan vaan saatte onnistumaan!)

Käyttäjän EsaPaloniemi kuva
Esa Paloniemi

"Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille perustetaan erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin, joista liikkumista rajoitetaan."

Hui. Kyllä matut nyt pelästyvät säyseiksi, kun ihan liikkumista rajoitetaan.

"Hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää enää valituksen käsittelyajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti, jollei KHO toisin määrää."

Eli kun KHO tekee yhden päätöksen ettei tarvitse valituksen käsittelyä odottamaan ulkomaille, sitä käytetään ennakkotapauksena jonka perusteella kenenkään ei tarvitse lähteä. Ihan vain yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

http://asfalttikukka.blogspot.fi/

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset